Hvad er Jump4fun?

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden, kommuner og idrætsforeninger.

Sammen arbejder vi på at skabe et godt træningstilbud til børn og unge, der kæmper med overvægt eller andre problemer. Problemer, som hindrer dem i at gå på et ordinært idrætshold i de lokale idrætsforeninger og skabe relationer gennem fritidsaktiviteter.

Jump4fun finansieres primært af de involverede kommuner, og har gennem årene været støttet af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Trygfonden, Lauritz Fonden og Tranes Fond. Udrulning 2018-20 er finansieret af midler fra henholdsvis OLE KIRKs Fond og Sundhedsstyrelsen.

Se dette indslag hvor Kasper på 11 år og Marianne, instruktør i Jump4fun, fortæller, hvad Jump4fun er. 

Helhedsorienteret træningstilbud 

Jump4fun er et helhedsorienteret træningstilbud til børn og unge med overvægtsproblematikker inde på livet, som er motionsuvante eller mistrives i det traditionelle foreningsliv. Jump4fun er for børn i alderen 6-16 år. På et Jump4fun-hold skal det være sjovt at få sved på panden, og vi arbejder med bevægelsesglæde, selvværd, varieret træning og motorik. Flere kommuner vælger også at tilbyde Jump4fun til børn, der er inaktive eller sårbare, og derfor har svært ved at finde en plads i de traditionelle træningsstilbud. Jump4fun er forankret lokalt i idrætsforeninger, og sideløbende tilbydes deltagerne bevægelseslejre på Julemærkehjem, fællestræninger og madskoler på tværs af de deltagende Jump4fun-foreninger. Deltagerne får også en trænings T-shirt.

Trænerne bliver særligt klædt på til at arbejde med de vanskeligheder, børnene og de unge kan have. Instruktørerne lægger særligt fokus på motivation, selvtillid, kropsbevidsthed og motorik. Til konceptet er der også tilknyttet en foreningsguide, som tilbyder familierne hjælp til at løse udfordringer omkring kontingentbetaling, transport til og fra foreningen, samt opbakning ved barrierer og usikkerhed for opstart på holdet.

Holdet giver også plads til udsatte og sårbare børn. Det kræver dog, at instruktøren er uddannet til det, og føler, at han eller hun kan være med til at løfte barnet. Derfor er det op til den enkelte instruktør at vurdere, om der kan findes plads. 

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger