Hvad gør DGI?

DGI er tovholder på konceptet i hele landsdelen

DGI projektleder
Den lokale DGI-projektleder er kommunens kontaktperson og tovholder på Jump4fun i de lokale foreninger. DGI-projektlederen står for:

 • Uddannelse af instruktørerne.
 • Hjælp og støtte til foreningerne til drift af holdene, kontakt til bestyrelse, instruktør og kasserer.
 • T-shirts til instruktører og børn. 
 • Afholdelse af bevægelseslejr.                              
 • Faglige oplæg til bl.a. forældre om kost.
 • Markedsføring, nyhedsbreve og synlighed.
 • Udvikling af og samarbejde på tværs af Jump4fun-landsdele og på landsplan.
 • Rekruttering i samarbejde med kommunen.    
 • Status og årlig opfølgning på Jump4fun til samarbejdspartnerne om samarbejdet, forlængelse og videre forløb.
 • Jævnlig dialog med Julemærkehjem, sundhedsplejerske, overvægts-ambulatorium/sundhedscenter.

DGI Foreningsguide

DGI Foreningsguiden er bindeleddet mellem kommunen, foreningen, DGI, børn og forældre. DGI Foreningsguiden kan:

 • Skabe tryghed i forløbet for børnene og foreningen/instruktørerne.
 • Være med på bevægelseslejr, uddannelsesdag, står for fællestræning og er løbende på besøg til træningen i foreningerne.
 • Stå for oprettelse af hold og hjælper forældre med tilmelding til aktiviteter.
 • Guide børnene til træning.
 • Være i dialog med kommunen/fritids- eller sundheds konsulent om rekruttering, fastholdelse og opfølgning på børnene.
 • Have løbende kvalitativ snak med børnene omkring deres deltagelse og videre forløb.
 • Markedsføre Jump4fun på skoler og i foreninger.

DGI Jump4fun Instruktør

DGI Instruktør er uddannet til at træne og håndtere sårbare børn. DGI Instruktøren:

 • Varetager træningen hele sæsonen.
 • Planlægger træningen.
 • Er børnenes faste holdepunkt og kontaktperson.
 • Er i dialog med børnene omkring idrætsgrene.
 • Afholder introduktion til andre idrætsgrene.
 • Er proaktiv i forhold til rekruttering af nye børn.
 • Har kontakten til kommunens sundhedspleje og/eller tandpleje.
 • Modtager nye børn på holdet.
 • Deler invitationer ud om arrangementer.
 • Motiverer børnene til at deltage til fællestræninger og bevægelseslejre.
 • Deltager på de årlige madskoler.
 • Deltager på de to årlige uddannelsesdage
 • Deler relevante opslag om Jump4fun-holdet i relevante Facebookgrupper.

DGI Kostvejleder

Vi tager udgangspunkt i de kommunale retningslinjer på området. DGI Kostvejlederen står for:

 • At besøge holdene til en snak om sunde snacks, energi og kulhydrater, vigtigheden af den rette søvnmængde og meget andet. 
 • At invitere til- og afholde madskoler.
 • Udarbejdelse af kostoplæg.
 • Dialog og sparring med foreningsguide/projektleder og sundhedsfaglig person hos kommunen.