Hvad koster det?

For sikre et højt fagligt niveau samt kontinuitet i forløbet for børnene og deres forældre, anbefaler vi, at der tilkendegives interesse for en treårig aftale.

Jump4fun-deltagerne er en speciel målgruppe. Det kræver en ekstra indsats at hjælpe dem i gang med at være aktive og få dem ind i foreningslivet. Jump4fun er et skræddersyet tilbud, som kræver flere ressourcer end et traditionelt foreningshold, og derfor er det vigtigt med et godt samarbejde og en styring fra centralt sted. Det løfter vi i DGI's landsdelsforeninger i tæt samarbejde med kommunerne og de lokale idrætsforeninger.

Et Jump4fun tilbud til kommuner koster om året fra 89.000,- kr. for to foreningshold med ca. 20 børn pr. hold. 

Betalingen dækker over følgende poster:

  • 1 ugentlig træning af ca. 2 x 20 børn og unge.
  • Kontingentstøtte til de 2 lokale foreninger.
  • Projektledelse, foreningsguide og kostvejledning.
  • Tøj til både deltagere og instruktører.
  • Uddannelse af Jump4fun instruktørerne.
  • Fællesarrangementer, bevægelseslejr og madskole for deltagerne og deres forældre.
  • Kommunikation og markedsføring.

Pris for kommunen pr. år for to foreninger fra                        89.000,-kr.