Hvad skal kommunen?

Krav og forventninger til samarbejdet med Jump4fun

Kommunerne har en del af ansvaret for at forebygge og behandle overvægt og dets følger - også blandt børn og unge. Ligeledes er de forpligtet til at skabe forhold, som giver børn og unge mulighed for at dyrke idræt. Jump4fun kan på et højt fagligt og etisk grundlag hjælpe kommunen med at løse disse opgaver, idet konceptet er udviklet, drevet og tilrettet af nogle af de førende organisationer på området i Danmark, nemlig Julemærkefonden, DGI og hospitalernes overvægtsambulatorier.

Samarbejdsvarighed

Tid er en vigtig faktor i arbejdet med at fremme sårbare børn og unges bevægelsesglæde, selvværd og fællesskabsfølelse. En 3-årig aftale giver den fornødne tid til at få startet flere forskellige tilbud op i den enkelte kommune og udbrede viden og kendskab til holdene blandt borgere, institutioner og sundhedsfaglige medarbejdere. Vi har derfor en målsætning om at indgå længerevarende aftaler med både foreninger og kommuner.

Kommunens vigtigste ydelser

Jump4fun står for driften og udviklingen af Jump4fun-holdene, og arbejdsopgaverne for kommunen vil være begrænsede. Kommunens opgaver vil primært være: 

  • Økonomisk støtte.
  • Bidrag til rekruttering via information fra sundhedsplejen, skoler eller fritidsinstitutioner til målgruppen.
  • Værdimæssig opbakning.
  • Deltagelse i evalueringsmøder (1 gang årligt).
  • PR på interne hjemmeside og sociale medier mm.