Hvorfor Jump4fun?

Jump4fun er et træningstilbud til børn og unge med er forenings- og motionsuvante i alderen 6 - 16 år.

Bevægelsesglæden stiger

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse fra 2022, svarer 89,9 % af deltagerne at de synes det er sjovt at gå til Jump4fun og 80,4 % svarer at de er blevet gladere efter de er startet til Jump4fun. 

Derudover svarer 77,6 % procent af børnene, at de har fået nye venner, efter de er startet til Jump4fun. De positive gevinster oplever mange forældre på nært hold. For mange forældre er det tydeligt, at deres børn udvikler sig markant i en positiv retning, når de får øjnene op for Jump4fun.

Se hele evalueringen fra 2022 her.

Et tilbud, som er tilpasset målgruppen

Ikke alle børn og unge er lige trygge ved at bevæge sig i fællesskaber. Usikkerhed, lavt selvværd og dårlige oplevelser fra idrætstimerne kan være nogle af de barrierer for bevægelse, som flere børn og unge går rundt med. Jump4fun giver mulighed for at vende disse barrierer til positive oplevelser via bevægelse, hvor fokus er på fællesskab, opbakning og mestring af aktivitet, frem for præstation.  

Undersøgelsen Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen (Sundhedsstyrelsen) fremhæver, at overvægtige børn og unge ofte er udsat for mobning og føler sig ensomme. Det kan medføre, at de udsatte børn får et lavere selvværd. Det kan også medføre, at flere af disse børn har brug for særlig støtte til at få integreret motion i deres dagligdag, fordi de ikke har mod på at deltage i fællesskabet omkring sædvanlige idrætstilbud, der ofte er konkurrenceprægede og ikke-inkluderende.

Forældre har et ansvar for at sikre deres børns sundhed og udvikling, herunder motion. Nogle forældres forskellige kulturer, traditioner, værdier, økonomiske vilkår og evt. personlige sårbarhed kan skabe udfordringer, som kan betyde, at de ikke har overskud til at løfte dette ansvar. Derfor har Jump4fun udviklet et foreningstilbud til de børn, der er berørt af disse udfordringer.

Medansvar fra kommunens side

Kommunerne har en del af ansvaret for at forebygge og behandle overvægt, motionsuvanthed og mistrivsel blandt børn og unge. Ligeledes er de forpligtet til at skabe forhold, som giver børn og unge mulighed for at dyrke idræt. Jump4fun kan fagligt og forsvarligt hjælpe kommunen med at løse disse opgaver. Det kan vi, fordi konceptet er udviklet og drevet af nogle af de førende organisationer på området i Danmark, nemlig Julemærkefonden, DGI og hospitalernes overvægtsambulatorier.

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger