Hvorfor Jump4fun

Jump4fun er et træningstilbud til børn og unge med overvægtsproblematikker i alderen 6 - 16 år.

Ikke alle børn og unge kan lide at bevæge sig. Overvægt, lavt selvværd og dårlige oplevelser fra idrætstimerne kan være nogle af de barrierer for bevægelse, som flere børn og unge går rundt med. Jump4fun giver mulighed for at vende disse barrierer til positive oplevelser via løbende træninger, hvor fokus er på fællesskab, opbakning og mestring af aktivitet, frem for præstation.  

Undersøgelsen Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen (Sundhedsstyrelsen) fremhæver, at overvægtige børn og unge ofte er udsat for mobning og føler sig ensomme, hvilket kan medføre en lav selvværdfølelse. Det kan desværre også medføre, at flere af disse børn har brug for særlig støtte til at få integreret motion i deres dagligdag, fordi de ikke har mod på at deltage i fællesskabet omkring sædvanlige idrætstilbud, der ofte er konkurrenceprægede og ikke-inkluderende.

Forældrene har et ansvar for at sikre deres børns sundhed og udvikling herunder motion. Men nogle forældres forskellige kulturer, traditioner, værdier, økonomiske vilkår og evt. personlige sårbarhed kan skabe udfordringer, som betyder, at de ikke har overskud til at løfte dette ansvar. Derfor har Jump4fun udviklet et træningstilbud til målgruppen, som hjælper disse børn på vej.

Medansvar fra kommunens side

Kommunerne har en del af ansvaret for at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge. Ligeledes er de forpligtet til at skabe forhold, som giver børn og unge mulighed for at dyrke idræt. Jump4fun kan fagligt og forsvarligt hjælpe kommunen med at løse disse opgaver. Det kan vi fordi konceptet er udviklet og drevet af nogle af de førende organisationer på området i Danmark, nemlig Julemærkefonden, DGI og hospitalernes overvægtsambulatorier.

Jump4funs vision og formål

Visionen er, at deltagerne udvikler bevægelsesglæde og på sigt får mod til at deltage i idrætsforeningens øvrige tilbud eller andre idrætstilbud i kommunen.

Formålet med Jump4fun er at skabe et frirum for de børn og unge, som deltager, hvor de kan guides til at (gen)finde bevægelsesglæde. Bevægelsesaktiviteterne skal derfor fremstå lettilgængelige, alsidige og motiverende, og tilpasset deltagernes kompetencer.

Udvikling af selvtillid og handlekompetencer i et socialt trygt miljø kan være med til at styrke børns selvværd. Jump4fun har derfor fokus på at fremme børnenes personlige ansvar, oplevelse af kontrol og sociale relationer.