Forebyggelse

Hvordan kan jeg være mere fysisk aktiv?

Du er formentlig aktiv i din hverdag i forvejen.
Men prøv at tænk over, hvordan du kan øge dit motionsniveau en smule. Vær aktiv ved at løbe, gå eller cykle en tur. Du kan lufte hunden, tage en tur i skoven eller svømme i havet. 

Du kan lege udenfor, danse til høj musik, stå af bussen et stop for tidligt, eller måske invitere klassekammerater med ud på en gåtur i frokostpausen.

Det handler om at finde en aktivitet, som gør dig glad og giver dig overskud. Så er der større sandsynlighed for, at du fastholder den.

Hvordan styrker man sin mentale sundhed ved at gøre noget aktivt?

Forskningen viser, at personer, som generelt er fysisk aktive, oplever et højere niveau af tilfredshed i livet sammenlignet med personer, som ikke er fysisk aktive. Vi behøver ikke løbe et maraton eller træne op til en ironman for at styrke vores mentale sundhed. Selv små, opnåelige aktivitetsmål og udfordringer kan øge vores selvtillid og selvværd. Når vi opnår disse mål, får vi en følelse af succes, hvilket forbedrer vores mentale sundhed.

Fysisk aktivitet, selv i små doser, kan reducere tilfælde af angst og depression samt øge den generelle livstilfredshed. At være fysisk aktiv kan også hjælpe os med at håndtere dagligdagens udfordringer og bekymringer, da det kan få os til at koble fra. Vores koncentrationsevne og hukommelse øges, når vi er aktive, og det gør, at vores arbejdsevne og kvaliteten af vores sociale relationer forbedres.

Gør noget aktivt sammen med andre

Fysisk aktivitet er i sig selv godt, men hvis du har mulighed for at gøre det sammen med andre, er der ekstra fordele at hente. Fysisk aktivitet i grupper motiverer os, styrker båndet til vores venner og fremmer et socialt netværk. Når vi indgår i fællesskaber oplever vi en følelse af at høre til, hvilket giver os større tryghed i lokalsamfundet såvel som i livet generelt.

Klide: ABC Mental Sundhed