Øget trivsel

Børnene skal have det sjovt til træning

Hvorfor er det vigtigt, at børn har det godt og trives? 

Når børnene trives, skabes et bedre træningsmiljø. Trivsel handler om, at børnene har det godt og sjovt sammen på holdet, og at alle deltager aktivt. Det er centralt for et velfungerende hold.

God trivsel skaber gode resultater. Når der arbejdes med trivsel, betyder det ikke, at der gås på kompromis med dygtiggørelsen af børnene eller de unge på et hold – tværtimod. Når der er god trivsel, er de idrætslige resultater også bedre.

Vi skal hverken være pædagoger eller psykologer – men vi skal være gode trænere. Vi kan ikke løse alle mistrivselsproblemer hos børnene eller de unge. Men vi kan og skal skabe gode rammer og sikre, at børnene har det sjovt og føler sig som en del af fællesskabet.

Mistrivsel kommer ikke indefra. Det er noget, som opstår, når omgivelserne ikke rummer den, som man er.  

Kilde: DGI  Boost Trivsel og Psykiatrifonden