Resultater & evaluering

Børn og unge, der er udsatte, sårbare eller kæmper med overvægtsproblematikker, mangler et sundt og kvalificeret fritidstilbud.

Jump4fun udfylder et behov der hjælper denne målgruppe

Projektledere, instruktører og foreningsguider i Jump4fun

 • Vi omfavner børn, som kan have svært ved at finde en plads i den
  traditionelle idrætsform.
 • Jump4fun er mindre hold med en uddannet instruktør, individuelle hensyn, og hvor der 
  ikke er elementer af konkurrence.

Søgt og populært blandt børnene 

 • Vi får direkte henvendelser fra forældre, sundhedsplejersker og foreninger.
 • Børnene deltager over flere sæsoner, der hvor tilbuddet er tilgængelig.
 • Tydelig fremgang i selvtillid og selvværd. Derudover stiger børnenes aktivitetsniveau og socialt er de
  mere udadvendte.

Jump4fun styrker børnenes selvtillid og øger deres livskvalitet

Jump4fun evalueret af sundhedsplejersker i Nordsjælland

Sundhedsplejerskerne blev spurgt ind til effekten af at være en del af Jump4fun – både i forhold til børnene, men også effekten for kommunen.

 • "Nogle børn kommer i gang med foreningslivet på en nemmere og effektiv måde."
 • "Sundere livsstil blandt en udsat gruppe."
 • "Vi får glade børn."
 • Langsigtet: "Gladere befolkning, minus livsstilssygdomme."
 • "Mulighed for fange nogle børn, som måske ikke ville gå til et andet/normalt foreningstilbud."
 • "At børnene kommer i gang i foreningslivet. Både her og nu i Jump4fun, men også bagefter."
 • "Der skabes venskaber blandt børnene, hvilket styrker deres sociale bånd og de bliver gladere."
 • "De kommer i gang med foreningslivet."
 • "Flere oplever at børnene bliver fastholdt i Jump4fun og nogle få går videre på et normalt foreningshold."

Forældre evaluering Midt- og Vestsjælland

Elifs mor fortæller: Elif var rigtig ked af det med hendes krop. Til gymnastik i skolen ville hun ikke bade før, men det har ændret sig og nu bader hun sammen med de andre børn. Der er derfor meget, som tyder på, at Jump4fun kan styrke børnenes selvtillid og selvværd.

Forældre evaluering Midt- og Vestsjælland

Der er ingen tvivl om, at børnene fortæller positivt om den store forandring som er sket ved Jump4fun. Flere forældre beretter også om, at deres børn har fået mere energi. 

-Ja, hun har fået mere energi, og vi griner sådan, når vi er til Jump4fun. Mens de andre holder drikkepause, løber hun op og ned ad trapperne. Hun fiser rundt, og vi skal tage tid på hende. Så det kan man godt mærke, det har hun ikke gjort før. Hun har gået til alt muligt, og nogle gange kunne hun græde, når hun skulle til gymnastik. Det gør hun aldrig med Jump4fun - Milles mor.