Resultater & evaluering

Børn og unge, der er udsatte, sårbare eller kæmper med overvægtsproblematikker, mangler et sundt og kvalificeret fritidstilbud.

Bevægelsesglæden stiger

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse af konceptet, svarer 92 procent, at de er blevet gladere for at bevæge sig.

Derudover svarer 82 procent af børnene, at de har fået nye venner, efter de er startet til Jump4fun. De positive gevinster ved Jump4fun oplever mange forældre på nært hold. For mange forældre er det tydeligt, at deres børn har gennemgået en markant positiv udvikling, efter de er startet til Jump4fun.

Jump4fun's målgruppe

Projektledere, instruktører og foreningsguider i Jump4fun:

 • Vi omfavner børn, som kan have meget svært ved at finde en plads i den
  traditionelle idrætsform.
 • Jump4fun er mindre hold med en uddannet instruktør og individuel betragtning af børnenes behov.
 • Der er ikke elementer af konkurrence.

Søgt og populært blandt børnene: 

 • Vi får direkte henvendelser fra forældre, sundhedsplejersker og foreninger.
 • Børnene deltager over flere sæsoner, der hvor tilbuddet er tilgængeligt.
 • Tydelig fremgang i selvtillid og selvværd. Derudover stiger børnenes aktivitetsniveau, og de bliver mere udadvendte.

Jump4fun styrker børnenes selvtillid og øger deres livskvalitet

Jump4fun evalueret af sundhedsplejersker i Nordsjælland

Sundhedsplejerskerne blev spurgt effekten af Jump4fun - både i forhold til børn, men også effekten for kommunen:

 • Nogle børn kommer i gang med foreningslivet på en nemmere og effektive måde.
 • Sundere livsstil blandt en udsat gruppe.
 • Vi får glade børn.
 • Langsigtet: Gladere befolkning, minus livsstilssygdomme.
 • Mulighed for fange nogle børn, som måske ikke ville gå til et andet/normalt foreningstilbud.
 • At børnene kommer i gang i foreningslivet. Både her og nu i Jump4fun, men også bagefter.
 • Der skabes venskaber blandt børnene, hvilket styrker deres sociale bånd, og de bliver gladere.
 • De kommer i gang med foreningslivet.
 • Flere oplever at børnene bliver fastholdt i Jump4fun, og nogle få går videre på et normalt foreningshold.

Forældre evaluering Midt- og Vestsjælland

Elifs mor fortæller: Elif var rigtig ked af det med hendes krop. Til gymnastik i skolen ville hun ikke bade før, men det har ændret sig, og nu bader hun sammen med de andre børn. Der er derfor meget, som tyder på, at Jump4fun kan styrke børnenes selvtillid og selvværd.

Forældre evaluering Midt- og Vestsjælland

Der er ingen tvivl om, at børnene fortæller positivt om den store forandring, Jump4fun har gjort. Flere forældre beretter også om, at deres børn har fået mere energi. 

-Ja, hun har fået ren energi, og vi griner sådan, når vi er til Jump4fun. Når de andre holder drikkepause, løber hun op og ned ad trapperne. Hun fiser rundt, og vi skal tage tid tid på hende. Så det kan man godt mærke, det har hun ikke gjort før. Hun har gået til alt muligt, og nogle gange kunne hun græde, når hun skulle til gymnastik. Det gør hun aldrig med Jump4fun - Milles mor.