Resultater & evaluering

Børn og unge, der er udsatte, sårbare eller kæmper med overvægtsproblematikker, mangler et sundt og kvalificeret fritidstilbud.

Mere energi, øget selvværd og større bevægelsesglæde hos børn og unge i hele Danmark

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse i foråret 2022, svarer næsten 90% af børnene at de er blevet gladere for at bevæge sig efter de er startet til Jump4fun. Ligeledes oplever størstedelen, at de både er blevet fysisk stærkere (72%) og er kommet i bedre form (83%) i højere eller mindre grad.

Undersøgelsen viser desuden, at børnene oplever, at de er gladere og mere aktive, når de starter på et Jump4fun-hold, hvilket forældrene bakker op om. De positive gevinster ved Jump4fun oplever mange forældre på nært hold. For mange forældre er det tydeligt, at deres børn har gennemgået en markant positiv udvikling, efter de er startet til Jump4fun.

Forælder til pige på 10 år: "Min datter havde aldrig før følt sig tryg ved at gå til nogen fritidsaktivitet, men i og med konkurrence elementet er væk her har hun fundet tryghed og selvtillid til også at starte andre idrætsaktiviteter”.

Forælder til dreng på 8 år: ”Jeg har en dreng som rigtig gerne vil afsted til dette hold og jeg har en dreng som stråler og er glad når han kommer ud derfra. Dette er ikke oplevet før trods at vi har prøvet forskellige ting/hold.”