Jump4fun giver øget selvværd og trivsel

Hvis børn får lov til idræt og motion uden konkurrence og inddeling efter kompetencer, oplever de at blive inkluderet i et fællesskab, hvor der er plads til alle.

Bevægelsesglæde, trivsel og øget selvværd. Det er målsætningen, når cirka 450 børn går til Jump4fun hver uge i foreninger rundt om i Danmark. Det handler ikke om at være bedst, hurtigst eller stærkest til Jump4fun, men om at have det sjovt, mens man er aktiv.

Og noget tyder på, at det er en cocktail, der virker. En landsdækkende evaluering af Jump4fun, som lige over halvdelen af børnene har besvaret, viser, at de oplever en positiv udvikling på alle de parametre, som vi ved, er vigtige for et barn og dets trivsel.

”Det er fantastisk, at Jump4fun nu er på vej til at komme ud i hele landet. På grund af den stigende overvægt blandt børn og unge i Danmark er det vigtigt at få kommuner og foreninger med, så vi kan lave en fælles styrket indsats. Vi har en målsætning om at blive et landsdækkende tilbud, hvor samarbejdet mellem kommuner og foreninger er kernen i at hjælpe børnene,” siger Birgitte Schmidt.

Bevægelsesglæde stiger

Glæden ved at gå til Jump4fun er ikke til at tage fejl af. I en landsdækkende undersøgelse, hvor deltagerne er blevet spurgt ind til deres deltagelse i Jump4fun, svarer 92 procent, at de er blevet gladere for at bevæge sig.

Derudover svarer 82 procent af børnene, at de har fået nye venner, efter de er startet til Jump4fun. De positive gevinster oplever mange forældre på nært hold. For mange forældre er det tydeligt, at deres børn ændrer sig markant i den positive retning, når de får øjnene op for Jump4fun.

En af dem er Bolette Herskind. Hendes søn Mads var til Jump4fun for første gang en mandag.

”Mads voksede helt vildt og følte sig mere end velkommen. Han var slet ikke genert og sprang bare ind i undervisningen, som om han har gået der i årevis. Han kom løbende hen til mig bagefter og sagde: ’DET HER vil jeg gå til mor’,” siger Bolette Herskind.

Tirsdag morgen spurgte han straks, om han kunne komme til Jump4fun igen den samme dag, fortæller Bolette Herskind og fortsætter:

”Han var helt våd i håret af sved, og det generede ham ikke spor, som det har gjort andre gange. Vi var helt høje efter det”.

Kommunerne er glade for Jump4fun

Tre kommuner er klar med Jump4fun-tilbud efter sommerferien. Det drejer sig om Tønder, Billund og Odder Kommune. Derudover er der dialog i gang med endnu flere kommuner rundt om i landet. Målsætningen er, at Jump4fun bliver landsdækkende og altså noget som alle kommuner i landet kan tilbyde.

I Tønder Kommune er formand for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V), ikke i tvivl om, at Jump4fun tilbuddet kommer til at gøre en forskel.

”Vi vil bruge det til at åbne glæden ved foreningslivet op for de unge, og give dem glæden ved at være en del af en idrætsklub tilbage. Vi ser ofte, at de børn og unge, vi ser i Sundhedsklinikken, af forskellige årsager helt har mistet glæden ved at bevæge sig eller at være med i en forening eller aktivitet. Derfor håber vi, at Jump4Fun kan være med til at vende udviklingen,” siger Irene Holk Lund til JydskeVestkysten.

Billund Kommune har også børns trivsel og sundhed på den politiske agenda, og formand for børn- og kulturudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), hilser muligheden for at tilbyde kommunens børn og unge Jump4fun velkommen.

”Det er et problem, der bliver mere og mere udbredt i vores samfund, både blandt børn og unge og hos alle andre, så jeg ser det som et vigtigt tilbud at have,” siger hun.

Jump4Funs formål er at skabe et frirum for de børn og unge, som deltager, og at få dem til at glæde sig over at bevæge sig. Målet er, at børnene på længere sigt får mod på at deltage i idrætsforeningernes øvrige tilbud, som de ekstra kilo på kroppen kan have bremset dem i.

 ”Jeg tror, det er særligt vigtigt, at der er et tilbud rettet direkte til børn med overvægt, for de (instruktører i Jump4fun, red.) har den fornødne indsigt og viden i målgruppen og til at gøre det sjovt. Når man griner og hygger sig med noget, er det nemmere at blive ved,” siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup til JyskeVestkysten.

Jump4fun er et partnerskab mellem Julemærkefonden, børnelæge og Ph.d. Johanne Birgitte Schmidt og DGI.