Vision og mission

Jump4fun er et træningstilbud i konstant udvikling, og vi arbejder løbende med at tilpasse det i forhold til de behov, deltagerne må have.

Vores vision er, at børnene udvikler bevægelsesglæde og på sigt får mod til at deltage i idrætsforeningens øvrige tilbud eller andre idrætstilbud i kommunen. Formålet med Jump4fun er at skabe et frirum for de deltagende børn og unge, hvor de kan guides til at (gen)finde bevægelsesglæde. Bevægelsesaktiviteterne skal derfor fremstå let tilgængelige, alsidige og motiverende, og tilrettelægges efter deltagernes kompetencer.

Udvikling af selvtillid og handlekompetencer i et socialt trygt miljø kan være med til at styrke børns selvværd. Jump4fun har derfor fokus på at fremme børnenes personlige ansvar, oplevelse af kontrol og sociale relationer.

I Jump4fun er visionen og missionen at blive et landsdækkende tilbud til en målgruppe, der har udfordringer med at deltage på et traditionelt foreningshold.

Idrætsforeninger, Julemærkefonden, DGI og kommuner samarbejder om Jump4fun, og vi vil gerne at:

- Børn og unge med overvægt får muligheden for at dyrke organiseret idræt i foreningslivet og får en (ny) chance for at opleve bevægelsesglæde.

- Deltagerne får indarbejdet bevægelsesvaner og har lyst til at bevæge sig.

- De børn og unge som deltager, får et frirum gennem Jump4funs aktiviteter ved at sætte fokus på opbakning, fællesskabsfølelse og forbedring af motorikken. Vægttab er en positiv sidegevindst.