Vision og mission

Over årene er Jump4fun blevet udviklet og modificeret og rettet til på forskellig vis i forhold til både behov og målgruppen.

Vision:

Alle børn og unge med overvægtsproblematikere i livet skal have et attraktivt foreningstilbud.

Mission:

Vi vil hjælpe børn og unge med at finde eller genopdage glæde ved bevægelse sig og bevægelse i et samfund, fordi vi tror på, på det styrker deres trivsel og selvværd.

Grundfortælling:

Alt det, vi gør, styrker barnet og den unge i troen på sig selv. Gennem leg, bevægelse og anerkendelse øger vi deres selvværd og trivsel. Fællesskabet og det at være noget for andre, er vigtigt for at føle, at man hører til.

Vi har sløjfet konkurrenceelementet og niveauinddelingen. Det giver øget trivsel, styrket selvværd og større bevægelsesglæde. Som deltager på et Jump4fun hold er man med på det niveau man har. Man behøver ikke at kunne noget i forvejen, når man starter.

Målgruppe:

Jump4fun rummer primært børn og unge i alderen 6-16 år, som er udfordret af overvægt og / eller manglende motorisk kompetencer. Et Jump4fun-hold kan også inkludere andre børn og unge, som ikke har nogen plads i det traditionelle foreningsliv.