Vision og mission

I løbet af projektets levetid er Jump4fun blevet udviklet, modificeret og rettet til på forskellig vis i forhold til målgruppen og dennes behov.

Vision:

Alle børn og unge med overvægtsproblematikker inde på livet skal have et attraktivt foreningstilbud.

Mission:

Vi vil hjælpe børn og unge med at finde eller genopdage glæden ved at bevæge sig og motionere i et fællesskab, fordi vi tror på, at det styrker deres trivsel og selvværd.

Grundfortælling:

Alt det, vi gør, styrker barnet og den unge i troen på sig selv. Gennem leg, bevægelse og anerkendelse øger vi barnets selvværd og trivsel. Fællesskabet og det, at være noget for andre, er vigtigt for at føle, at man hører til.

Vi har sløjfet konkurrenceelementet og niveauinddelingen. Det giver øget trivsel, styrket selvværd og større bevægelsesglæde. Som deltager på et Jump4fun-hold er man med på det niveau, man har. Man behøver ikke at kunne noget i forvejen, når man starter.

Målgruppe:

Jump4fun rummer primært børn og unge i alderen 6-16 år, som er udfordret af overvægt og/eller som er motionsuvante. Et Jump4fun-hold kan også inkludere andre børn og unge, som ikke har fundet plads i det traditionelle foreningsliv.