Kanoinsturktør 1 og 2 inkl. eksamen (Ry)

Hvornår
7. sep kl. 10:00 - 6. okt 2019 kl. 17:00
Hvor
Ry Roklub, Siimtoften15, 8680 Ry, Danmark
Hvem
Trænere fra 18 - 80 år.
Begynder, Letøvede, Øvede

Nummer
2019 10 51 3150

KANOINSTRUKTØR II 
Bliv kanoinstruktør efter Dansk Kanosamråds normer. Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, med venner og familie til leg, læring, sport og naturoplevelser.

På dette kursus lærer du om kanosejlads i teori og praksis, paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker mm.

Varighed 
Tre hele kursusdage + en eksamensdag.

Kursusdatoer 
Lør. 7. sept. kl. 10 - søn. 8. sept. kl. 17 samt lør. 5. okt. kl. 10 - søn. 6. okt. kl. 17.

Kursussted 
Udgangspunkt for begge kursusweekender er Ry Roklub, Siimtoften 15, 8680 Ry.

Målgruppe  
Personer med ønske om at blive kanoinstruktør.

Forudsætninger for at kunne deltage i eksamen til kanoinstruktør 

  • Bestået en 600-meters svømmeprøve. Kan tages i den lokale svømmehal eller evt. i forbindelse med kurset. 
     

Pris  
Kursuspris er incl. instruktørbevis fra kanosamrådet (ved bestået eksamen) samt instruktørbøger og andet materiale i forbindelse med kurset.   

Forplejning:  
Man sørger selv for forplejning under hele kurset - evt. kan der laves en aftale om fælles madindkøb mellem kursister. Kursuslederen følger op på dette inden kurset. 
  
Overnatning:  
Deltagerne vil før kursusstart få tilsendt deltagerbrev med nærmere information om mødested, pakkeliste, mad, kogegrej mm.  
Overnatning finder sted i telt/shelterplads omkring de smukke søer ved Ry/Silkeborg.

Leje af kano:  
Det er muligt at leje kano incl. paddel og svømmevest til 299 kr. Bestilles ved tilmelding.  
  
Yderligere info, kontakt  
Instruktør Sanne Jensen, tlf. 26216152 eller mail: 
Jensen.susanne62@gmail.com

Idrætskonsulent Kirsten Kofoed, tlf. 29 21 63 71 eller mail: Kirsten.Kofoed@dgi.dk

Kursusindhold

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringes godkendt førstehjælpsbevis, godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET.

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober).

 

Susanne Jensen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer