DGI Kano & Kajak Navigation II

Hvornår
24. jan kl. 19:00 - 26. jan 2020 kl. 16:00
Hvor
Fredericia Kajakklub, Øster Voldgade 27, 7000 Fredericia, Danmark
Hvem
Trænere, 22 - 80 år, øvede

Nummer
2020 00 51 3001

Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til, eller være meritoverført til DGI havkajakinstruktør 2. Samt have mindst 2 års erfaring med undervisning som havkajakinstruktør og flere ture med lejrliv, madlavning og overnatning i naturen, herunder både ledede gruppe ture og egne ture af varierede længder og lokaliteter i Norden, og alle teknikkerne beskrevet i retningslinjerne for DGI havkajakvejleder.

Kursusbeskrivelse  
Kursusform: 
Der undervises efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold: 
- Praksis forevisning og redegørelse af nødudstyr (raketter, røgsignaler, GPS nødsendere) 
_Praksis omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen. 
- Praksis omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort. 
- Praksis arbejde med positionsbestemmelse ved hjælp af landkending. 
- Praksis arbejde med nat sejlads og navigation ved hjælp af GPS og Farvandsafmærkninger 
 
Teoretisk kursusindhold:  
- Brug af geodætiske kort og maritime kort, herunder fordele og ulemper for anvendelse til kajaksejlads. 
- Kendskab til farvandsafmærkninger, fyr karakteristika og andre informationer der kan udlæses af søkort. 
- Signaler, herunder skibes dagssignaler, lyssignaler og lydsignaler 
- Søvejsregler, med de væsentligste regler og forholdsregler for sikker sejlads i kajak. 
- Kendskab til forholdsregler for færdsel på land og i beskyttede områder på vandet. 
- Vejr, herunder vejrudsigter, lavtryk, varm og koldfronter, skyformationer. 
- Bølgers udseende, størrelse og frekvenser i forhold til vind, afstand til land, vanddybde og strøm. 
- Tidevand, tidevandstabeller, strøm og lokale forudsætninger i dansk og internationalt farvand.

Kursets varighed: 2 dages kursus på minimum 16 timer. 
 
Henvisning: 
Se DGI havkajak retningslinjer og ”Uddybende definitioner” for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Ved evt. overnatning, medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, skiftetøj til udeliv, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker. 
Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør. 
Gyldigt livredderbevis, 8 timers førstehjælpsbevis, eller DGI havkajak førstehjælps kursusbevis, skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat. 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI havkajakvejleder

Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører, friluftsvejledere (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at blive havkajakvejleder for at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer.

Hensigt: At give havkajakvejlederen teoretisk viden og færdigheder der gør, at denne kan planlægge og lede længere ture af større sværhedsgrad i kendt og fremmed farvand i Norden, hele året og på åbent vand, samt undervise i navigation på niveau for DGI havkajakinstruktører.

Indhold: Fokus er lagt på uddybende viden og brug af danske og internationale geodætiske og maritime kort, kompas, vejr, afdrift, søvejsregler, friluftsliv, turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases, undervisnings metodikker og gruppeansvarsbevidsthed.

Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til, eller være meritoverført til DGI eksamineret havkajakinstruktør. Samt have mindst 2 års erfaring med undervisning som havkajakinstruktør og flere ture med lejrliv, madlavning og overnatning i naturen, herunder både ledede gruppe ture og egne ture af varierede længder og lokaliteter i Norden, og alle teknikkerne beskrevet i retningslinjerne for DGI havkajakvejleder.

Martin Ploug, Jens Falkesen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer