DGI Kano & Kajak Teknik II

Hvornår
2. maj kl. 09:00 - 3. maj 2020 kl. 17:00
Hvor
Snaptun Kajakklub, Snaptun Strandvej, 7130 Juelsminde, Danmark
Hvem
Trænere, 20 - 80 år, letøvede, øvede

Nummer
2020 01 51 3010

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform: 
Der undervisers i workshop form efter DGI’s havkajak retningslinjer, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Forror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Bagror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Lavt og højt Telemarksving med initiering og afslutning 
- Sideforflytning i stand og i fart (sideror) 
- Vende på stedet med drejetag begge sider og skift af kant 
- Vende på stedet med cirkeltag samme side m. pagaj næsten lodret i vandet 
- Ro ligeud kun i en side, med og uden at tage pagajen op af vandet 
- Ro i mindst mulig cirkler med størst mulig kantning 
- Sammensætning af flere ovenstående styretag i serier 
 
Teoretisk kursusindhold: 
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Evt. video demonstration af teknikker under svære forhold 
- Evt. video evaluering af dagens øvelser 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

Kurset udbydes i samarbejde med DGI Sønderjylland, Kano og Kajak

 
Henvisning:  
Se DGI havkajak retningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. 
Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt ved evt. overnatning, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker. 
Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, såfremt kursisten har det fornødne niveau ved afslutning på kurset, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør. 2 
 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI Instruktør II 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan instruere og eksaminere til DGI havkajakroer I og II, DGI klubinstruktør samt instruere til DGI havkajakinstruktør I 
 
Indhold: Fokus er lagt på at vejlede kursister i undervisningsmæssige og tekniske færdigheder, med progressiv opbygning af de basale ro-, styre- og redningsteknikker og korrektioner, mod et niveau svarende til beskrivelserne i retningslinjerne, og med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til DGI havkajakinstruktør I eller være meritoverført fra tilsvarende niveau til DGI havkajakinstruktør, samt dokumentere (logbog) erfaring i turledelse af grupper og egne ture med lejrliv, bespisning og overnatning, og have erfaring med teknikker beskrevet i retningslinjerne.

Katrine Rosenkrantz Balslev, Katrine Rosenkrantz Balslev, Katrine Rosenkrantz Balslev, Kristian Balslev

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer