DGI havkajak instruktør II - Teknik II

Hvornår
20. jun kl. 08:00 - 21. jun 2020 kl. 16:00
Hvor
Halsskov Gl. færgehavn, Halsskov Havn 10, 4220 Korsør, Danmark
Hvem
Trænere, 20 - 80 år, øvede

Nummer
2020 17 51 3006

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform: 
Der undervisers i workshop form efter DGI’s havkajak retningslinjer, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Forror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Bagror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Lavt og højt Telemarksving med initiering og afslutning 
- Sideforflytning i stand og i fart (sideror) 
- Vende på stedet med drejetag begge sider og skift af kant 
- Vende på stedet med cirkeltag samme side m. pagaj næsten lodret i vandet 
- Ro ligeud kun i en side, med og uden at tage pagajen op af vandet 
- Ro i mindst mulig cirkler med størst mulig kantning 
- Sammensætning af flere ovenstående styretag i serier 
 
Teoretisk kursusindhold: 
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Evt. video demonstration af teknikker under svære forhold 
- Evt. video evaluering af dagens øvelser 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

 
Kursusvarighed: 2 dage af minimum 18 timer 
 
Henvisning:  
Se DGI havkajak retningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. 
Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt ved evt. overnatning, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker. 
Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør. 
Gyldigt 8 timers førstehjælpsbevis skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat. 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI havkajakinstruktør II 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan instruere og evaluere til DGI havkajakroer I og II, DGI klubinstruktør samt instruere til DGI havkajakinstruktør. 
 
Indhold: Fokus er lagt på at vejlede kursister i undervisningsmæssige og tekniske færdigheder, med progressiv opbygning af de basale ro-, styre- og redningsteknikker og korrektioner, mod et niveau svarende til beskrivelserne i retningslinjerne, og med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til DGI havkajakinstruktør, eller være meritoverført fra tilsvarende niveau til DGI havkajakinstruktør, samt dokumentere (logbog) erfaring i turledelse af grupper og egne ture med lejrliv, bespisning og overnatning, og have erfaring med teknikker beskrevet i retningslinjerne.

Program Lørdag d. 20. juni til søndag d. 21. Juni 

Lørdag kl. 9-20 
Søndag kl.9-16

Der er mulighed for overnatning på den lokale campingplads - det vælges ved tilmelding. 

Medbring: Kajak, eget komplet kajakgrej/instruktørudrustning og eget overnatningsudstyr.

Forplejning: Kurset er inkl. fuld forplejning fra lørdag morgen.

Undervisningsmaterialet ”Havkajakinstruktør 2” bogen kan købes hos ungdomsringen.dk (kr. 180).

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer