DGI Kajak Instruktør I (teknik I, navigation I og turleder)

Hvornår
6. aug kl. 08:00 - 9. aug 2020 kl. 15:00
Hvor
Almöns Camping, Almön 29, Myggenäs, , Sverige
Hvem
Trænere, 18 - 80 år, letøvede, øvede

Nummer
2020 18 51 3001

Formål: 3 uddannelsesmoduler til DGI Havkajakinstruktør I (Teknik I, Navigation I og Turleder) 

Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer.

Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan lede ture med overntaning langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) og lokalt farvand i vinterhalvåret, samt instruere DGI havkajakroer I og II og DGI Klubinstruktør.

Indhold: Fokus er lagt på formidling, teknisk egenfærdighed, navigation, gruppeledelse med højt sikkerhedsniveau og gruppeansvarlighed på tur, samt lejrliv.  Forskellige redningsteknikker,  bugseringsteknikker og uheldscases indgår med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger.

Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have et færdighedsniveau svarende til Dgi havkajakroer II. Have gennemgået uddannelse til klubinstruktør , eller være meritoverført fra tilsvarende niveau, samt dokumentere (logbog) erfaring.  

Målgruppe

FORUDSÆTNINGER:

Du skal have gennemført DGI Klubinstruktør for at deltage i moduler til DGI Havkajakinstruktør 1

Kursusbeskrivelse 

Kursusform: 
Der undervises i workshop form efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør I, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og aktivt skal undervise hinanden. Evaluering foregår løbende. 

Teknisk og praktisk indhold:  
- Effektive skadesforebyggende roteknikker 
- Drejetag, forror, bagror, telemarksving 
- Støttetag og sculling 
- Sideforflytning i stand og fart 
- Surf, sidesurf, start og landing i brænding 
- Div. rul og redninger af bevidstløs eller panikslagen roer 
- Selvredning med rul 
- Bugseringsteknikker og systemer 
- Omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen med kompas 
- Omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort 
- Positionsbestemmelse ved hjælp af landkending 
- Arbejde med afdrift pga. vind og strøm ( beregnet, styret, sejlende kurs ) 
- Planlægning af tur, pakning, forplejning, udstyr, vejvalg, samt vind og vejr  
- Vurdering af gruppedeltagernes formåen i forhold til vind og vejr, etaper og lokale forhold 
- Gruppeformationer og placering under forskellige lokale forhold  
- Lejrliv og gruppeansvar 
- Alle teknikker prøves både med og uden oppakning og skal kunne udføres i op til 8 sek.m. vind 

Teoretisk kursusindhold:  
- Gennemgang af kajak, pagaj og udstyr. Egenskaber og anvendelse  
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Særligt udstyr ved ansvar for grupper 
- Gennemgang af forskelligt nødudstyr/alarmering + sikkerhedsintruks. 
- Anvendelse af geodætiske og maritime kort som kajakroer 
- Gennemgang af søkort med farvandsafmærkninger osv 
- Signaler fra andre skibe dag og nat 
- Søvejsregler. De væsentlige til sikker færdsel i kajak 
- Vind og vejr, bølger, strøm og tidevand 
- Hvor kan man hente informationer 
- Turledelse og ansvar 
- Risikomomenter, kuldeskader og førstehjælp 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

 
Kursets varighed: 4 dages kursus på minimum 48 timer. Pga. kursets koncentrede form vil der indgå en opgaveløsning, som skal fremsendes til instruktørerne før kursusstart.

Indeholdt i prisen er: Fuld forplejning fra torsdag morgen til og med frokost søn. eftermiddag, og en overnatning på campingplads. 
Kursisterne sørger selv for transport til og fra Almöns Camping.  
 

Henvisning: Se DGI havkajakretningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold for hver af de tre moduler.

Medbring: 
• Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt eget telt, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. 
• Deltagerne medbringer selv kajakker samt instruktørudrustning. 
• Overnatning foregår på Almöns Camping og ude i skærgården i egne telte eller bivuak. Deltagerne selv sørger for transport frem og tilbage. 
• Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. Skal fremvises på sidste modul - Turledelse.

Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør.

Gyldigt 8 timers førstehjælpsbevis skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat.

Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Michael Støvring, Peter Dochedahl, Torben Olsen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer