Kanoinstruktør II

Hvornår
27. aug kl. 09:00 - 1. okt 2020 kl. 17:00
Hvor
Lyngby Sø, Rustenborgvej 15A, 2800 Kongens Lyngby, Danmark
Hvem
Trænere, 18 - 80 år, øvede

Nummer
2020 21 51 9002

KANOINSTRUKTØR II 
Bliv kanoinstruktør II efter Dansk Kanosamråds normer. Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, i foreningen eller klubben, med venner og familie til leg, læring, friluftsliv og naturoplevelser.

På kurset lærer du om kanosejlads i teori og praksis. Du lærer om paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker m.m.

Varighed 
Fire hele kursusdage + en eksamensdag.

Kursusdatoer 
D. 27.-28. august & d. 7.-8. september + eksamen d. 1. oktober, alle dage kl. 9.-16.

Kursussted 
Mølleåen og Lyngby Sø

Pris 
4.250 kr. (DGI medlemspris 3.500 kr.)

Inden kurset vil du modtage et deltagerbrev med nærmere information om mødested, kursusindhold m.m.

Mulighed for tilmelding og betaling med EAN nr. 
Hvis du ønsker tilmelding og betaling med ean nr., så skriv en mail til ida.sidor.olsen@dgi.dk

Underviser 
Jacob Nøhr Schubart, kanoinstruktør III, DGI Storkøbenhavn

Yderligere info omkring kurset, kontakt 
Jacob Nøhr Schubart, DGI Storkøbenhavn, 24672541 / jacob.schubart@dgi.dk

Forudsætninger for at kunne deltage i eksamen til kanoinstruktør  
• Gyldigt 8 timers førstehjælpsbevis (Funktionsuddannelsen 'Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport').   
• Praktiske erfaringer med deltagelse i kanotur med overnatning. Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kano eller anden relevant kanoerfaring. 
• Selvtræning i kano (min. 10 timer og 20 km padling)

Kursusindhold

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringes godkendt førstehjælpsbevis, godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET! (min. 10 timers selvtræning og 20 km padling).

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober).

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer