Kanoinstruktør 1 og 2 inklusiv eksamen

Hvornår
25. sep kl. 10:00 - 4. okt 2020 kl. 17:00
Hvor
Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø, Danmark
Hvem
Trænere, 18 - 80 år, øvede

Nummer
2020 23 51 3001

KANOINSTRUKTØR II 
Bliv kanoinstruktør efter Dansk Kanosamråds normer. Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, med venner og familie til leg, læring, sport og naturoplevelser.

På dette kursus lærer du om kanosejlads i teori og praksis, paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker mm.

Varighed 
Tre hele kursusdage + en eksamensdag.

Kursusdatoer 
25. september - 27. september 2020 kl. 10.00 - kl. 16.00 og 4. oktober kl. 09.00 - kl. 17.00 (4. oktober er eksamensdag)

Kursussted 
Alle kursusdage og eksamen holdes på Tystrup sø og Susåen. 
Overnatning på Frederikskilde lejrplads. Man medbringer selv telt mm. 
Man sørger hver selv for egen forplejning. 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tystrup-bavelse/praktisk/

Målgruppe  
Personer med ønske om at blive kanoinstruktør.

Kursusindhold:

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringe godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET.

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober). 
Husk ved erhvervssejllads skal du erhverve dig et 8 timers førstehjælpkursus.

 
I forbindelse med alle arrangementer overholder DGI Storstrømmen alle myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, samme forventning er der til samarbejdspartnere og deltagere. Læs alle anbefalinger og andre gode råd på siden ’Sådan håndterer du Coronakrisen i foreningen’

Susanne Jensen, Peter Mortensen

Kursuspris er incl. bevis fra kanosamrådet (bestået eksamen) 
 
Forplejning: 
Man sørger selv for forplejning under hele kurset. 
 
Overnatning: 
Du sørger selv for overnatning.

Leje af kano: 
Det er muligt at leje kano gennem DGI. Pris for 3 kursusdage og eksamensdag kr. 200,00. 
Bestilles ved tilmelding. 
 
Yderligere info, kontakt 
Instruktør Susanne Jensen, telefon 26216152 eller mail: Jensen.susanne62@gmail.com

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer