Kanoinstruktør 1 og 2 inklusiv eksamen

Hvornår
16. maj kl. 09:00 - 21. jun 2020 kl. 17:00
Hvor
Grejbanken Karrebæksminde, Ved Broen 16, 4736 Karrebæksminde, Danmark
Hvem
Trænere, 18 - 80 år, øvede

Nummer
2020 23 51 3001

KANOINSTRUKTØR II 
Bliv kanoinstruktør efter Dansk Kanosamråds normer. Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, med venner og familie til leg, læring, sport og naturoplevelser.

På dette kursus lærer du om kanosejlads i teori og praksis, paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker mm.

Varighed 
Tre hele kursusdage + en eksamensdag.

Kursusdatoer 
16. maj kl. 09.00 - 17. maj 2020 kl. 17.00 og 20. juni kl. 09.00 - 21. juni 2020 kl. 17.00 (21. juni er eksamensdag)

Kursussted 
Grejbanken Karrebæksminde (info om startsted udsendes inden kursusstart) 
Eksamen 21. juni 2020 afholdes i Næstved Kajak- og Canoklub, Kanalvej 28, 4700 Næstved

Målgruppe  
Personer med ønske om at blive kanoinstruktør.

Forudsætninger for at kunne deltage i eksamen til kanoinstruktør  
• Godkendt 8 timers førstehjælpskursus inden eksamensdagen. 
• Praktiske erfaringer med deltagelse i kanotur med overnatning. Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kano eller anden relevant kanoerfaring.

Kursusindhold

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringes godkendt førstehjælpsbevis, godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET.

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober).

Susanne Jensen

Kursuspris er incl. bevis fra kanosamrådet (bestået eksamen) 
 
Forplejning: 
Man sørger selv for forplejning under hele kurset. 
 
Overnatning: 
Du sørger selv for overnatning.

Leje af kano: 
Det er muligt at leje kano gennem DGI. Pris for 3 kursusdage kr. 200,00. 
Bestilles ved tilmelding. 
 
Yderligere info, kontakt 
Instruktør Susanne Jensen, telefon 26216152 eller mail: Jensen.susanne62@gmail.com

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer