DGI Kajak Navigation 1, Aalborg

Hvornår
27. mar 2021 kl. 08:00 til 18:00
Hvor
DGI Nordjylland, Teglgårds Plads 1, niv. 9, 9000 Aalborg, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, letøvede, øvede

Nummer
2021 01 51 3006

FORUDSÆTNINGER:

Du skal have gennemført DGI Klubinstruktør for at deltage i moduler til DGI Havkajakinstruktør 1

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform:
 
Der undervises efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Praksis omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen. 
- Praksis omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort. 
- Praksis arbejde med positionsbestemmelse ved hjælp af landkending. 
- Praksis arbejde med afdrift pag. vind og strøms påvirkning (beregnet, styret, sejlende og beholden kurs) 
- Vurdering af dagens vejr, skyformationer og forventet udvikling. 
 
 
Teoretisk kursusindhold:  
- Brug af geodætiske kort og maritime kort, herunder fordele og ulemper for anvendelse til kajaksejlads. 
- Kendskab til farvandsafmærkninger, fyr karakteristika og andre informationer der kan udlæses af søkort. 
- Signaler, herunder skibes dagssignaler, lyssignaler og lydsignaler 
- Søvejsregler, med de væsentligste regler og forholdsregler for sikker sejlads i kajak. 
- Hvor kan der indhentes informationer om Forholdsregler for færdsel på land og i beskyttede områder. 
- Vejr, herunder vejrudsigter, lavtryk, varm og koldfronter, skyformationer. 
- Bølgers udseende og størrelse i forhold til vind, afstand til land, vanddybde og strøm.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI havkajakinstruktør 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren teoretisk viden og færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober), samt vinterture i lokalt farvand, samt undervise i navigation på niveau for DGI havkajakroer I og II. 
 
Indhold: Fokus er lagt på basal viden og brug af kort, kompas, vejr, afdrift, søvejsregler, friluftsliv, turplanlægning og sikkerhed. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere (se henvisning), at have roet min. 150km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8m/s. Kursisten skal være DGI klubinstruktør, eller have gennemført DGI havkajak undervisningsmodul.

Katrine Rosenkrantz Balslev

Medbring kajak og personligt udstyr og beklædning efter årstiden.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer