DGI Kano & Kajak Navigation I - ARV d. 06. juni 2021

Hvornår
5. jun 2021 kl. 09:00 til 21:00
Hvor
Apenrader Ruderverein, Strandvej 7, Sønderjylland, Aabenraa, 6200 Aabenraa, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, letøvede, øvede

Nummer
2021 13 51 3021

FORUDSÆTNINGER:

Du skal have gennemført DGI Klubinstruktør for at deltage i moduler til DGI Havkajakinstruktør 1

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform:
 
Der undervises efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Praksis omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen. 
- Praksis omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort. 
- Praksis arbejde med positionsbestemmelse ved hjælp af landkending. 
- Praksis arbejde med afdrift pag. vind og strøms påvirkning (beregnet, styret, sejlende og beholden kurs) 
- Vurdering af dagens vejr, skyformationer og forventet udvikling. 
 
 
Teoretisk kursusindhold:  
- Brug af geodætiske kort og maritime kort, herunder fordele og ulemper for anvendelse til kajaksejlads. 
- Kendskab til farvandsafmærkninger, fyr karakteristika og andre informationer der kan udlæses af søkort. 
- Signaler, herunder skibes dagssignaler, lyssignaler og lydsignaler 
- Søvejsregler, med de væsentligste regler og forholdsregler for sikker sejlads i kajak. 
- Hvor kan der indhentes informationer om Forholdsregler for færdsel på land og i beskyttede områder. 
- Vejr, herunder vejrudsigter, lavtryk, varm og koldfronter, skyformationer. 
- Bølgers udseende og størrelse i forhold til vind, afstand til land, vanddybde og strøm.

Kursets varighed: 2 dages kursus på minimum 12 timer.

 
Henvisning:  
Se DGI havkajak retningslinjer og ”Uddybende definitioner” for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Ved evt. overnatning, medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, skiftetøj til udeliv, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker. 
Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør. 
Gyldigt livredderbevis, 12 timers førstehjælpsbevis, eller DGI havkajak førstehjælps kursusbevis, skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat. 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI havkajakinstruktør 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren teoretisk viden og færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober), samt vinterture i lokalt farvand, samt undervise i navigation på niveau for DGI havkajakroer I og II. 
 
Indhold: Fokus er lagt på basal viden og brug af kort, kompas, vejr, afdrift, søvejsregler, friluftsliv, turplanlægning og sikkerhed. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere (se henvisning), at have roet min. 150km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8m/s. Kursisten skal være DGI klubinstruktør, eller have gennemført DGI havkajak undervisningsmodul.

Kurset afholdes efter gældende covid19 retningslinjer og forsamlingsforbud.

Skulle forsamlingsforbud gøre at kurset ikke kan afholdes vil kurset blive lagt på et senere tidspunkt, eller aflyst.

Ved aflysning får i jeres deltagerbetaling retur.

Michael Leonard Wittendorff Ipsen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer