Konference: Vold mod kvinder

Hvornår
25. nov 2018 kl. 09:30 til 17:00
Hvor
Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense, Danmark
Hvem
Trænere
Begynder, Letøvede, Øvede

Nummer
2018 21 25 6000

Vold mod kvinder har en anden karakter end vold mod mænd. Hvad betyder det for hvordan vi henvender os til og underviser kvinder i at forsvare sig?

Voldtægt, partnervold, seksuel chikane og andre former for vold mod piger og kvinder har fyldt meget i medierne de seneste år. Derfor har der været en stigende efterspørgsel blandt selvforsvars- og kampsportsinstruktører om at få styrket deres viden og kompetencer i forhold til at tilbyde selvforsvarsundervisning for kvinder.

Hvis kampsportsklubberne vil gøre træningen både effektiv og relevant er instruktørerne imidlertid nødt til at vide mere og ikke kun fokusere på det tekniske aspekt: Vold mod kvinder spænder videre end det fysiske.

Derfor inviterer DGI Kampidræt for første gang i Danmark til en konference med formålet at ruste klubber og undervisere til at blive endnu bedre til at klæde piger og kvinder på til at kunne handle i situationer med psykisk, fysisk eller seksuel vold.

Konferencen er således målrettet instruktører inden for alle selvforsvars- og kampsportsgrene.

Målet er at du som instruktør/underviser med forøget viden og afsæt i egne erfaringer og kompetencer vil opnå en bredere forståelse og fornyet inspiration til hvordan netop du og din klub kan sammensætte eller forbedre et selvforsvarstilbud til kvinder. Som del af konferencen er der derfor indlagt sessioner, hvor du med afsæt i egne erfaringer og kompetencer får mulighed for at forholde dig til den nye viden, og udveksle erfaringer med andre instruktører.

 
På konferencen vil du:

  • Blive klogere på forskellen mellem den vold kvinder hovedsagelig bliver udsat for og den vold mænd hovedsagelig bliver udsat for.
  • Høre oplæg fra førende eksperter om seksuelle overgreb, partnervold, sexchikane og digitale krænkelser.
  • Få viden om, hvordan man mest skånsomt og respektfuldt kan møde de kvinder til træning, der har været udsat for vold samt undgå nogen form af ”victimblaming”.
  • Få opdateret viden om, hvor man kan henvise til rådgivning og støtte.
  • Høre om psykisk selvforsvar fra Danmarks mest erfarne underviser.

Der vil også være erfaringsdeling, gruppearbejde og mulighed for at danne et netværk.

Se folder/invitation HER

Fra 9.30            Morgenmad/kaffe

10.00                Velkommen og kort præsentation af dagen

10.15                Forskellen mellem vold mod kvinder og vold mod mænd

10.30                Fokus på voldstyper:

                           - Seksuel chikane og digitale krænkelser (ved Katrine Bindesbøll Holm Johansen)

                            - Seksuelle overgreb (ved Bodil Petersen)

11.30                KORT AKTIV PAUSE

11.40                Om partnervold og hvad psykisk vold er (ved Lene Johannesson)

12.10                Hvordan møder man kvinder til træning, der har været udsat for vold?

12.45                  Hjælp og rådgivning: Hvor kan du henvise til?

13.00                FROKOST

13.45                  Optakter til vold og strategier

14.00                Psykisk selvforsvar (ved Chris Poole)

14.30                Eksempler på øvelser

15.00                KAFFEPAUSE

15.15                Erfarings- og vidensdeling

(Jesper Bukkehave (Instruktør og stifter EWTO Svendborg - Wing Tsun Kuen)

indleder med et kort oplæg)

16.20                Opsummering og næste skridt

16.30                Spørgsmål/kommentarer til oplægsholdere

17.00                Slut

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer