Masterclass for instruktører i selvforsvar for kvinder, basiskursus 1

Hvornår
27. aug 2022 kl. 09:30 til 17:00
Hvor
DGI Storkøbenhavn, Vesterbrogade 6D, 2. sal, 1620 København V, Danmark
Hvem
Udøvere
Trænere

Nummer
2022 21 25 0002

Masterclass for instruktører er til dig, der underviser kvinder eller gerne vil undervise kvinder i psykisk og fysisk selvforsvar

På basiskursus 1 sættes fokus på den psykiske side og forskellige dynamikker i vold og overgreb mod kvinder, der ofte er et overset emne i selvforsvarsundervisningen.

Kurset lægger ikke vægt på de enkelte stilarter, men har fokus på at omsætte nyeste viden til praksis i undervisningen, med fokus på det vi ved virker. Kurset veksler mellem teori, øvelser og gruppearbejde. Målet er at deltageren efter kurset har en “startpakke” i form af viden og statistik omsat til praktiske eksempler og øvelser, der kan implementeres i foreningens eksisterende udbud og tilbud.

“Jeg har undervist i selvforsvar i over 30 år, men det er først efter mit samarbejde med Chris og Iben, at jeg er blevet bevidst om, hvor stor betydning de mentale/psykiske aspekter af selvforsvar har for min undervisning og deraf langt større relevans for de kvindelige deltagere. 

I takt med min større viden om vold og overgreb mod kvinder, har jeg ændret indholdet i min undervisning væsentligt – og aldrig har jeg fået så god feedback som nu. Det har krævet tid at lære nyt, men det har i den grad været det hele værd. Og jeg lærer stadig nyt hver dag!”

[Henrik Frost, ForsvarDigSelv.dk]

På basiskursus 1 kommer vi blandt andet ind på:

  • Forskellen på de krænkelser, overgreb og vold kvinder og mænd hovedsageligt bliver udsat for, samt betydningen for selvforsvarsundervisningen af kvinder

  • Den psykiske optakt til krænkelser og overgreb, samt vigtigheden af at undervise i handlemuligheder og strategier forud for den fysiske konfrontation, herunder eksempler på øvelser i grænsesætning og anvendelse af kropssprog

  • Seksuelle overgreb samt eksempler på hvordan vi bruger dén viden i undervisningspraksis.

  • Partnervold - optakter, advarselstegn samt eksempler på hvordan vi bruger dén viden i undervisningspraksis.

  • Gennemgang af aktuel forskning om kvinders mulighed for at tilegne sig viden/værktøjer i effektiv modstand mod krænkelser og overgreb, især fra en kendt gerningsmand

  • Gennemgang af indhold og praktiske oplysninger om kursus 2.

Under alle temaer gives praktiske eksempler på hvorledes teori omsættes til praksis og øvelser i undervisningen.

Sidst på dagen arbejdes i grupper, hvor deltageren får tid og mulighed for at at sætte materialet i relation til sin egen undervisning.

Dagen rundes af med uddeling af kursusbevis samt spørgsmål og mulighed for løbende sparring.

Som en del af kurserne vil deltagerne få adgang til et instruktør netværk, med løbende sparring, viden og inspiration.

Praktisk information 

På kurset vil der blive serveret en let morgenmad samt frokost i løbet af dagen. HUSK at kurset er tilskudsberettiget. 

Deltagere der er medlem af klubberne under specialforbundene der er med i samarbejdet får det til DGI pris. Deltagerne betaler i første omgang den fulde pris og får efterfølgende rabatten refunderet.

Kurset afvikles ved DGI Storkøbenhavn, i deres nye lokaler i Buen, Vesterbrogade 6D, 2.sal, 1620 København V.  
*DGI Storkøbenhavn flytter adresse i uge 7, 2022

Læs Instruørernes CV og om kursus 2

Henrik Frost 
Beskæftigelse: Politibetjent gennem 24 år. 
7. dan i Taekwondo og underviser i + 30 år 
Har undervist i nødværge/magtanvendelse i Politiet i 15 år 
Indehaver af: ForsvarDigSelv.dk

Har specialiseret sig i selvforsvar for kvinder og har gennem de sidste 6 år udviklet og udbudt kurser i psykisk og fysisk selvforsvar kun for kvinder

Iben Steensbæk Andersen 
4. Dan mizu no kokoro ju-jitsu, instruktør Aalborg Selvforsvar og Ju Jitsu Klub. 
Har dyrket ju jitsu i over 25 år og har de sidste 10 år fokuseret på selvforsvarsundervisning af kvinder.

I 2018 var hun medarrangør af DGI’s konference for Selvforsvarsinstruktører og har også siddet som repræsentant for nordjyske klubber i DGI Kampidrætsledelse hvor hun er en af driverne bag kvindernes kampidrætsdag, med fokus på at få flere kvinder til at dyrke kampsport i landets foreninger.

Chris Poole 
Chris Poole har undervist børn, unge og kvinder i alle alder i voldsforebyggende teknikker siden 1980.

Chris er forfatter til otte udgivelser om forebyggelse af vold, bl.a. ”Psykisk selvforsvar for kvinder – nedsæt din risiko for krænkelser og vold”, 2012.

Hun er medlem af ekspertgruppen Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet, 
Se mere på Voldsforebyggelse i praksis hjemmeside på: www.voldsforebyggelse.nu.

 
Chris var sammen med Iben også med til at arrangere en DGI konference for instruktører i voldsforebyggelse for kvinder  i 2018.

Katrine Bindesbøl Holm 
Katrine Bindesbøl Holm Johansen er ansat som chefkonsulent i Lev Uden Vold, hvor hun blandt andet er projektleder på undersøgelser og formidler viden til fagfolk, studerende og presse.

Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d. i sundhedsvidenskab. Hun har gennem flere års forskning opbygget en stor viden om køn, seksualitet, vold i nære relationer, seksuel vold, digitale seksuelle krænkelser og stalking.

Lene Johannesson 
Lene Johannessen har været leder af et kvindekrisecenter og var i mange år sekretariatsleder af LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 

Pga hendes store erfaring og viden er hun en ofte benyttet foredragsholder- og underviser i kønsbaseret vold.

Kursus 2 
Som deltager på basiskursus 1 har du desuden mulighed for at deltage i et efterfølgende kursus 2, hvor det undervisningstekniske udfoldes i endnu højere grad. Kursus 2 tager afsæt i basiskursus 1 og indeholder blandt andet eksempler på teknikker og øvelser tilpasset undervisningen, der spænder fra optakt, til verbalt, psykisk og fysisk selvforsvar samt hvordan  du kan arbejde med viden om kampstress som en del af din undervisning. Desuden vil der på kursus 2 blive udfoldet foreningsstrategiske og undervisningstekniske tilgange, med formål at målrette og styrke din undervisning.

Inspiration  
Læs artiklen " Alle kvinder har fysisk styrke nok til at påføre en overfaldsmand smerte nok til at standse et seksuelt overgreb" fra de tre instruktører, Henrik, Iben og Chris, i Politiken 5. august 2021.

Du kan også høre interview med Henrik og Iben, omkring kvinder og selvforsvar, fra 8. Marts 2021

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer