Baggrunden for Kvindernes Kampidrætsdag

”Det er naturligt, at kampens legende, dansende elementer, samt dens indbyggede mulighed for fordybelse har været elsket og dyrket, måske lige så længe, som man har dyrket kampens krigeriske potentialer.”

I DGI arbejder vi med alle former for kampsport og kampkunst, hvor vi bruger fællesbetegnelsen kampidræt. Mandag d. 8. marts 2021 retter vi endnu en gang fokus mod kvinder i kampidræt på Kvindernes Internationale Kampdag ved at afholde kampagnen Kvindernes Kampidrætsdag.

Kampidræt er for mange, især kvinder, en ikke-lettilgængelig arena, og det skal der gøres noget ved. Idrætten indeholder et væld af kvaliteter, som det aldrig er for sent at opdage, uanset alder, køn og kropstype. Aspekter som både kropslig og psykisk dannelse sættes i spil i kampidrætten.

Kampen er en del af livets udvikling. Den indeholder mulighed for, gennem modstand, at opleve hvordan ens fysiske og psykiske formåen bliver sat på prøve.”

Kropskontakten i kampen lærer os, at det ikke behøver at være grænseoverskridende at være helt tæt på et andet menneske. I den tætte fysiske kontakt handler det om at udøve stor respekt og varsomhed overfor sig selv og andre, da udøveren konstant befinder sig i relation til et andet menneske. Psykisk kan kampidræt være med til at styrke den udfordrede mentale sundhed i forhold til især selvværd, selvtillid og kropsidealer.

Kampidræt giver deltageren mulighed for alsidig og sjov motion. Man behøver hverken at være “dygtig” eller “stærk” eller at ville vinde for at kunne være med. Man kan med det samme gå i gang uanset fysisk form, og gennem deltagelsen udvikles styrken naturligt. Det er ikke det samme som at skulle kunne ramme en bold: Kampen ligger i os, i vores kroppe (som er kampens rekvisit). Igennem kampen ligger muligheden for at træne ydmyghed og forstørre, at deltageren udvikler sig på flere forskellige planer, ud over det fysisk/tekniske. Men at træne ydmyghed står ikke i modsætning til det at ville vinde!

DGI mener, at der er potentiale for at få flere kvinder til at dyrke kampidræt. Fordelingen i kampidræt er omtrent 30% kvinder og 70% mænd. I den sammenhæng er der flere for-forståelser og barrierer, som skal arbejdes med, som f.eks. mantraet: ”Kampen kan være brutal, unfair og destruktiv...” , men kampen kan på den anden side være konstruktiv og opbyggelig i kampens alvor og intimitet.

Vi nedbryder barrierer

Kvindernes Kampidrætsdag den 8. marts skal være med til at nedbryde nogle af de adgangsbarrierer, der kan være i forbindelse med at starte til kampidræt. Mange spørger f.eks. sig selv: "Hvilken type kampsport vil kunne passe til mig? Hvor ligger der overhovedet en klub eller forening? Og hvad er det for en dragt, man har på? Måske er det bare alt for voldsomt for sådan en som mig?"

Evnen til at fokusere, koncentrere sig og være til stede i nuet er uundgåeligt og nødvendigt i kampidræt; hvis koncentrationen mistes bare et øjeblik, taber du. Kampidræt træner fokus/koncentration, som kan overføres til andre arenaer – arbejde osv. Kamp øger evnen til at være til stede i nuet, om det er på arbejdet, i andre idrætsarenaer eller sammen med familien.

En kvinde skriver efter en oplevelse med kampidræt: ”Det der med, at man virkelig føler, at man kæmper, det gør man ikke så mange andre steder, og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt.” Det er lige præcis denne følelse, som skal forstørres.

Erfaringerne er en form for selvoverskridelse, der kan sammenlignes med en dannelsesroman, hvor hovedpersonen rystes i det fremmede og vender forandret hjem. Det er ikke bare sindet men også kroppen, der dannes. I kampidræt udvikles bl.a. balance, fornemmelser for egen og makkerens rytme, lette og økonomiske bevægelser med kraft, forståelse for tekniske kombinationer og hurtighed.

Kampidræt skal være en lettilgængelig arena for alle, og i 2021 vil vi i DGI Kampidræt ligesom i 2020 udfolde og arbejde med ovenstående kvaliteter i kampen for at hjælpe flere piger og kvinder ind i idrætten.

--- 

Citater og inspiration er taget fra artiklerne:
''Kampens Æstetik" af Martin Lykkegård Mogensen, "Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg" af Helle Winther samt ''Idrættens kvaliteter'' af Claus Bøje.