Børneinstruktørkurset

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af Børneinstruktørkurset

Afholdelse af kurser

Alle kurser kan holdes med jer som værter, hvor det er åbent for andre klubber eller som et lukket foreningskursus, kun for jer. På et åbent kursus er deltagerprisen fast. På et lukket foreningskursus er den samlede pris fast, og I kan være så mange deltagere, I har lyst til. Ring eller skriv til Kampidrætskonsulent, Sisse Rønne Lindsø og hør nærmere.

Børneinstruktørkursus

På Børneinstruktørkurset får du stor indsigt i de specifikke faktorer, der gør sig gældende i undervisningen af børn og unge i kampidræt. 

I det følgende kan du læse hvem Børneinstruktør-kurset henvender sig til.    

Målgruppe

Alle der underviser eller skal til at undervise børn i en kampidrætsforening uanset stilart.
Alder min. 14 år. (min. 12 år, hvis du kommer sammen med flere fra din forening og din forening ser et formål med at du er med)

Du kommer til at gøre dig overvejelser omkring undervisningen (planlægning, gennemførelse og evaluering) af børn og unge i din egen forening, bliver udfordret og får ideer til at se undervisning af børn og unge i et nyt perspektiv. Fokus på det teoretisk, pædagogiske fundament og forståelse for børns motorik og udvikling

Kursets indhold

  • Kampidræt og børn
  • Motorisk og mental udvikling
  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen
  • Didaktik - rollefordeling mellem trænere, mødet med eleven, kultur i salen og træneren som rollemodel. Hvordan en træning gøres relevant og spændende, anerkendende pædagogik i hierakiske discpliner. 
  • Aldersrelateret træning - hjernens og kroppens motoriske udvikling, sammenlignende øvelser for forskellige alderstrin. 
  • Kommunikation og Motivation - lektionsplaner, sæsonplanlægning, den forberedte instruktør, skift i aktiviteter som motivationsfaktor. Flere trænere på samme hold. Undervisning i øjenhøjde.
  • Motorik og Leg - eksempler på lege til opbygning af samarbejde/teamfølelse, lederskab, selvforsvar, fysisk træning og forberedelse på teknik.
  • Teknik og træning - lektionsplanen i praksis (hvad kan forskellige aldersgrupper rumme), eksempler på hvordan teknisk træning introduceres og udføres, opstilling af elever, individuelle/partner/gruppeøvelser, dialog om praktiske erfaringer i forskellige foreninger.
  • Roller - arbejde med placering af dig som instruktør, dit kropssprog og verbale udtryk. Hvordan underviser du i øjenhøjde, respektfuldt og med naturlig disciplin.