Glostrup Fægteklub – vestegnsånden giver glade medlemmer

Fægteklubben har taget kampen op mod corona, og de er særligt gode til at mobilisere forældre. Læs mere om klubbens ihærdige arbejde for at have glade medlemmer og et fedt klubmiljø.

Fægtere fra GLF

I Glostrup Fægteklub har de særlig succes med at fastholde deres medlemmer – ifølge formand Line Møller Roland skyldes det i høj grad den særlige vestegnsånd, der driver klubben og dens ildsjæle. Og mange medlemmer er optimalt i en fægteklub:

”Jo flere, der er at stikke i, jo sjovere er det!”

Man kan godt mærke, at formand Line Møller Roland er optaget af, hvordan medlemmerne i Glostrup Fægteklub har det, når de kommer til træning. Der skal være højt til loftet, man skal føle sig velkommen, og nye fægtere skal have en god velkomst – inklusive deres forældre.

”Vi satser på bredden og er måske et alternativ til lidt større klubber. Så vi gør meget for at være gode til fastholdelse,” fortæller Line Møller Roland. ”Særlig pigerne kan f.eks. godt lide at hænge ud med hinanden, hvilket gør rigtig meget for kammeratskabet generelt i klubben og for, at nye medlemmer føler sig inkluderet. Forældre får også lov at komme med i hallen, hvilket giver os i bestyrelsen mulighed for at tale med dem og få dem involveret i udvalgsarbejde og andre opgaver.”

Fastholdelsen arbejdes der altså med på flere trin: Blandt andet arbejder klubben med at bruge mere leg i træningen ved hjælp af redskaber fra den skole hallen tilhører samt gennem afholdelse af sociale arrangementer. Og da coronakrisen satte ind, var klubben ihærdig for at presse på i forhold til at få tilladelse af kommunen til at træne på skolens udendørsarealer. Samtidig satte klubben udøvernes forældre i kontakt med hinanden, og det kom der gåture og kammeratskab ud af. Tilsammen betød tiltagene, at klubben ikke har oplevet medlemsnedgang i coronakrisen.

”Vi har også et rigtig godt kammeratskab i bestyrelsen, og det tror jeg er med til at engagere folk. Vi plejer at kalde det for vestegnsånden” fortæller Line Møller Roland.

To fægtere og en træner.jpg

Særlige målgrupper

Til dagligt har klubben faste torsdagshold med fællestræning for børn og voksne, så familier kan træne sammen.

”Så kommer forældrene med, og man kan altså lære meget af børnene! Fællestræningerne lærer alle at kæmpe på en sjov og lærerig måde,” siger Line Roland Møller.

Og så kan fægtning noget særligt, når det kommer til unge og voksne med diagnoser.

”Mange sportsgrene kan være svære at dyrke, når du har en diagnose. Men masken gør det nemt at fokusere, og det oplever mange som en rigtig god ting. Indimellem er der dog også nogle, der ikke kan overskue den frie omgangstone og den legende tilgang i opvarmningen,” fortæller Line Roland Møller.

En målgruppe, som Glostrup Fægteklub tydeligvis er dygtige til at aktivere, er forældrene. Her under-streger Line Roland Møller, at klubben er god til at aktivere forældrene i forbindelse med klubbens arrangementer. Her er det dog vigtigt, at man lægger vægt på at bryde opgaver op, så de frivillige forældre føler sig trygge.

”Så forløber det hele bedre. Vi vil hellere sætte rammerne i stedet for at styre alt, og så kan folk byde ind med mere, hvis de har haft gode oplevelser før.”

Synlighed i byen

Hvordan tiltrækker man så udøvere til en fægteklub på Vestegnen? Ifølge Line Møller Roland handler det især om synlighed på steder, hvor klubben kan – ja – ses!

”Vi satser især på at være til stede på Glostrup Kulturnat og ved andre lignende arrangementer, hvor byens borgere fx kan prøve at fægte med lyssværd. Hvis kommunen arrangerer noget, så stiller vi som udgangspunkt op. Vi ville også gerne have været på Glostrup Festival i sommer og lave en flashmob, men desværre blev festivalen aflyst. Generelt arbejder vi for at have et godt forhold til kommunen, for det giver gode muligheder for samarbejde og synlighed,” siger Line Roland Møller.

”Vi fægter hele tiden, også i ferierne. Vi holder fast på coronarestriktionerne, folk skal spritte af inden de rører fællesudstyr, man låner klubudstyr med hjem i hele coronaperioden, hvis man ikke har sit eget, og vi giver ikke hånd efter kampen i øjeblikket. Men vi har indrettet opvarmning og træning på en måde, så få oplever forandringen. De fleste lægger ikke mærke til tiltagene, og vores medlemmer er glade og kommer til træningerne” slutter Line Roland Møller.

Læs mere om Glostrup Fægteklub på klubbens hjemmeside eller klubbens Facebook-side.

Klubben har i skrivende stund ca. 55 medlemmer og træner i Nordvanghallen i Glostrup tirsdag, torsdag og fredag.