Lej kampsportsmåtter

Lej kampsportsmåtter via DGI til en fordelagtig pris.

Lej en trailer med 100 m2 kampsportsmåtter. DGI Kampidræt råder over 4 trailere.
2 i København og 2 i Vingsted.

Placering af måtterne:
2 trailere på sjælland: Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S.
2 trailere i Jylland: Vejle Kampsport Center, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. 

Lejebetingelser:

Prisen er 600 kr. pr. trailer pr. weekend for DGI-medlemsforeninger. 
For eksterne lejere er prisen kr. 1.000,- pr. trailer pr. weekend. 
Ved for sen aflevering af nøgler opkræves 50kr. pr. døgn. 

Opkrævning af leje sker efter lejemålet af DGI’s regnskabsafdeling i Vingsted. 

Udgifter i forbindelse med afhentning og transport af trailerne, er for lejerens egen regning. 

Reservation skal ske i god tid før brug ved henvendelse til Malene M. Poulsen (Sjælland) eller til Phi Nguyen (Jylland). 

Reservation kan tidligst ske 12 måneder før brug.

Aflevering af nøgler aftales internt med Malene eller Phi. 

DGI kampidræt forventer at lejer behandler måtterne hensigtsmæssigt, samt at man leverer dem fuldtalligt tilbage i ubeskadiget, rengjort og TØR tilstand. Måtterne er til indendørs brug og må som udgangspunkt kun lægges på almindeligt trægulv eller lignende. På betongulve eller lignende skal der lægges presenning under hele måtte-arealet for at skåne måtternes overflade.

Eventuel skade på trailer og måtter er lejer ansvarlig for.
Fart/parkeringsbøder i forbindelse med leje, er lejer ansvarlig for. 

Kassemålene er 300x188x195 cm. Anhængertrækket er +135 cm, så den totale længde er 435 cm. Den totale højde, incl. hjul er 235 cm, mens hjulkasserne på hver side er +20 cm. Det vil sige en samlet bredde på 228 cm.

Afhentning og aflevering

Vejle Kampsport Center:
Nøgle til trailerne i Jylland kan afhentes i Vejle Kampsport Center, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle i følge aftale med Phi Nguyen.
Når bookingen er bekræftet og senest 8 dage inden brug, aftales det praktiske omkring afhentning
og aflevering med Phi Nguyen (tlf. 61 51 60 11 mail: phi@nguyen.it)

København:
Nøgle til trailere (og Skyttecentrets port) i København befinder sig på DGI Storkøbenhavns kontor, Vesterbrogade 6D, 2.sal., 1620 København V.) og kan her afhentes på hverdage mellem 9-15.30 (onsdag dog først efter kl. 13).

Når bookingen er bekræftet og senest 8 dage inden brug, aftales det praktiske omkring afhentning
og aflevering med Malene Poulsen, mmp@dgi.dk, tlf. 79404915.

Trailerne står parkeret ved siden af radiomasten, som let kan ses til venstre, når man står ved indgangen til Skyttecentret. Ved aflevering bedes trailerne bakkes helt tilbage, hvor man hentede dem.

Vagthavende i Københavns Skyttecenter (enten Henrik Jørgensen eller Jesper Thor Slaarup) kan i nogle tilfælde kontaktes via tlf. 5164-3220 omkring praktiske spørgsmål vedr. Skyttecentret.

Kontakt: Reservér i god tid. Din bestilling/reservation er først gældende, når den er godkendt af enten Malene eller Phi. 
For at reservere skal du downloade og udfylde denne blanket og sende til ovenstående.