Idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP

En valgt idrætsledelse bestående af frivillige har til opgave at lægge strategi for kano, kajak og SUP’s udvikling i DGI og sikre, at idrættens handleplan føres ud i livet.

Idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP vælges på en årlig idrætskonference, der afholdes i september. Medlemmer af DGI-foreninger med aktivitet inden for idrætten kan stille op til idrætsledelsen. Stemmeberettigede på idrætskonferencen er delegerede fra DGI’s landsdelsforeninger.

I kommissoriet for idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP kan du læse mere om idrætsledelsens opgaver, sammensætning og forretningsorden.