Idrætskonference for DGI Kano, kajak & SUP 29. september 2022 klokken 18.30

Få indflydelse på DGI Kano, kajak & SUP:
Opstil kandidater til idrætsledelsen og deltag i online Idrætskonference d. 29. september.

Dagsorden til Idrætskonferencen for DGI Kano, kajak & SUP 2022, som afholdes online den 29. september 2022 klokken 18.30-20.00.

På idrætskonferencen aflægger idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP beretning, og der vælges medlemmer til idrætsledelsen.

Medlemsforeninger af DGI har mulighed for at opstille kandidater til idrætsledelsen og deltage i idrætskonferencen.

DGI’s landsdelsforeninger har mulighed for at opstille kandidater til idrætsledelsen og udpege to delegerede, som er stemmeberettigede til idrætskonferencen.

Proceduren for valghandlingen følger Kommissoriet for DGI Kano, kajak og SUP.

Opstillede kandidater

Du kan i link se præsentation af kandidater som stiller op til Idrætsledelsen i Kano, kajak og SUP ved Idrætskonference 29. september: Per Rolmar (genopstiller), Emil Klitgaard Poulsen og Michael Olsen

Sådan vælges idrætsledelsen

Det er DGI’s 14 landsdelsforeninger, som er stemmeberettigede til valget af idrætsledelsen. Hver landsdelsforening kan sende to delegerede til idrætskonferencen. Delegerede udpeges af landsdelsforeningens bestyrelse og kan være både ansatte og frivillige.

Af hensyn til afviklingen af afstemningen beder vi jer meddele, hvem der er landsdelsforeningens delegerede til idrætskonferencen til mc@dgi.dk senest søndag den 25. september.

Sådan deltager I i idrætskonferencen

Vi håber på stor tilslutning til idrætskonferencen og håber derfor på jeres deltagelse. Tilmelding på www.dgi.dk/202223518900

Om idrætsledelsen

Idrætsledelsen har til opgave at lægge strategi for kano, kajak & SUP i DGI, lave handlingsplan og prioritere de tildelte økonomiske midler. Det sker i tæt samarbejde med ansatte i DGI Storstrømmen, der har det administrative ansvar for idrætten.

Idrætsledelsen består i dag af:

  • Formand Jacob-Steen Madsen, Bogens Ro- og kajakklub (ikke på valg)
  • Majbrit Dessau, Limelight Board Sports Club, Rødvig (ikke på valg)
  • Katrine Balslev, Havkajak Team Nord (ikke på valg)
  • Mogens Matzen, VBIF Havkajak (på valg, modtager ikke genvalg)
  • Per Rolmar, Nibe Roklub (på valg, modtager genvalg)
  • Ledig plads

DGI Kano, Kajak & SUP kommissorium vedtaget 180821