Bliv skarp til at spotte risikomomenter på vandet

Både i kanoen og kajakken er der flere risikomomenter, der er vigtige at kende til, inden du begiver dig ud på vandet. Lær, hvordan du griber det an her.

I kajakken er det vigtigt at kende til risikomomenter som bølgers knæk, tunneleffekter og vanddybde. Foto: Ajs Nielsen

Enhver roer ved, at vand skal behandles med respekt. Og når du begiver dig ud på vandet i enten kanoen eller kajakken, så vil der være risikomomenter, du skal kende til. For ved at kende til dem på forhånd, kan du nemlig også tage forbehold for dem.

“Det er ikke ufarligt at ro i havkajak, og der er flere ting, der kan gå galt, hvis man ikke på forhånd har sat sig ind i, hvilke risikomomenter, man skal være opmærksom på på roturen,” siger idrætskonsulent hos DGI Havkajak Chresten Krogh og fortsætter:

Risikomomenter er komplekse, og de afhænger både af naturen og den enkelte roers forudsætninger og erfaring

Chresten Krogh, idrætskonsulent hos DGI Havkajak

“Risikomomenter er komplekse, og de afhænger både af naturen og den enkelte roers forudsætninger og erfaring.”

Vær opmærksom på bølgers knæk, fralandsvind og tunneleffekter

Som ny kajakroer vil der være nogle situationer, som du på grund af din manglende erfaring ikke vil være i stand til at forudse. Er der for eksempel fralandsvind vil du ikke kunne se bølgerne knække og skummet vælte ned på den modsatte side af din synsvinkel.

Men som erfaren roer vil du vide, at du ikke kan se bølger knække i medvind. Her kan det være nyttigt at bruge sejlskibe i horisonten til at vurdere vind og vand. Hvis der er meget vind på det åbne vand, vil sejlene være fyldt, og sejlskibene vil hælde til siden.  

Det samme gælder de såkaldte tunneleffekter, som også kan være vanskelige at spotte med det blotte øje. Hvis du for eksempel ror i et sund, hvor der er skrænter eller bakker på den ene eller begge sider, vil vinden blive presset igennem en form for tunnel, og det kan forstærke vindhastigheden. 

Selvom der var læ på den ene side af pynten, kan den modsatte side have kraftig fralandsvind på grund af tunneleffekten. Hvis du er i tvivl, kan du altid starte med at gå om på den anden side af pynten til fods - og hvis man er afsted i en gruppe, vil det være en god idé at sende en erfaren roer foran for at vurdere forholdene, inden resten af gruppen følger efter. 

“Det er lidt ligesom at forestille sig, at der kommer vand løbende i en bæk med en indsnævring. Den samme mængde vand skal nu igennem indsnævringen, men på mindre plads, og det øger trykket og dermed hastigheden på vandet,” siger Chresten Krogh, der selv har oplevet det, da han var nybegynder:

“Jeg roede rundt om en pynt, hvor der pludselig opstod tunneleffekt. Jeg roede i tre timer uden at komme nogen vegne, og til sidst måtte jeg give op. Hvad jeg ikke vidste dengang var, at tunneleffekten forsvinder, når du kommer langt nok væk fra land. På et tidspunkt kom jeg så langt ud, at jeg kunne ro på land et stykke længere oppe ad kysten end planlagt. Det var en aha-oplevelse af de lidt mere hårde.”

Værd at vide om vanddybde og risikomomenter i kanoen

Generelt skal du være på vagt, når du ror rundt om en pynt. Her kan vindhastigheden nemlig ændre sig, hvis du for eksempel har roet i læ den første strækning, men herefter bevæger dig ud på mere åbent vand. Samtidig skal du være opmærksom på, hvor dybt vandet er ved den kyst, du planlægger at gå i land ved. For jo dybere vandet er, jo tættere på kysten vil bølgerne knække.

“Hvis det er en lavvandet sandstrand, vil bølgerne brække over flere gange på vej ind og løbende blive mindre og mindre. Men hvis vandet er dybt helt ind til kysten, vil der være mindre mulighed for at lande sikkert, fordi bølgernes knæk kommer på én gang, og derfor vil opleves mere kraftigt,” siger Chresten Krogh.

Man vil som ny roer have nogle begrænsninger, som en rutineret roer ikke vil have, fordi denne roer har mere erfaring med at læse og afværge både vind, bølger og vand

Chresten Krogh, idrætskonsulent hos DGI Havkajak

Og hvad kanosejlads angår skal du særligt være opmærksom på, at hvis du padler på åbent vand - det vil sige ikke i åer, på floder eller i søer - så er kanoen meget vindfølsom. Det fortæller Bjørn Thomsen, der er kanoinstruktør og havkajakvejleder hos DGI.

“Det er vigtigt, at du ikke går ud i mere vind, end du kan håndtere. En god tommelfingerregel er, at hvis det blæser mere end 4 meter i sekundet, så skal man ikke padle på åbent vand med sin kano,” siger Bjørn Thomsen. 

Samtidig skal du også på åbent vand være opmærksom på andre fartøjer og den trafik, der kan være på vandet. 

Det skal du vide om risikomomenter i kano og kajak

Et vigtigt skridt i forhold til at tilegne sig en masse god erfaring med at ro er ifølge Chresten Krogh, at man som nybegynder har selvindsigt nok til at erkende, at der vil være situationer, man af gode grunde slet ikke kender til, og derfor ikke er rustet til at håndtere. 

“Man skal som ny roer være opmærksom på sine egne evner og erfaring. Man vil som ny roer have nogle begrænsninger, som en rutineret roer ikke vil have, fordi denne roer har mere erfaring med at læse og afværge både vind, bølger og vand,” siger Chresten Krogh.

Den bedste forudsætning for at kunne foregribe de risikomomenter, der skal tages højde for i kanoen eller kajakken, er ifølge Chresten Krogh netop erfaring.

“Du skal derfor sørge for at deltage i ture og på kurser, hvor der er erfarne roere med, så du kan lære af dem. Du kan ikke læse dig til erfaringen - du er nødt til at skulle ud og prøve det på din egen krop og opleve, hvad der sker i de forskellige situationer,” siger Chresten Krogh.

Fem gode råd til den nye roer

Som ny roer anbefaler DGI, at du tager på et begynderkursus, hvor sikkerheden er i fokus, og hvor du samtidig kan få gode råd med på vejen fra erfarne roere. Med disse fem råd kommer du langt som nybegynder: 

1. Ro i stille vejr 

2. Ro i rimeligt beskyttet vand, som du kender til

3. Ro tæt på kysten, hvor du kan komme på land relativt hurtigt

4. Ro sammen to og to - og gerne med en erfaren roer

5.  Lær at lave egenredninger og makkerredninger på et begynderkursus, inden du tager på rotur