Hvem gælder reglerne for?

Her er en beskrivelse af, hvem og hvad reglerne er gældende for.

Du er omfattet af reglerne om mindre erhvervsfartøjer, hvis dit fartøj anvendes som led i en erhvervsmæssig sammenhæng. 

Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever og højskoleelever, samt beboere på plejehjem, bostæder og ungdomspensioner og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer.

I tvivlstilfælde vil Søfartsstyrelsen træffe en afgørelse om, hvorvidt fartøjet er omfattet af reglerne eller ej.

Foreninger

Sejladsaktiviteter i foreninger er som sådan fritaget for de skærpede regler, da det hører under frivilligt arbejde. Også selv om der udbetales vederlag til foreningens instruktører i undervisningssammenhæng. Men dette må være at betragte som lukkede arrangementer og aktiviteter i foreningen.

Åbne arrangementer med tilmeldinger uden tilknytning til foreningen, bevæger sig i en gråzone i forhold til frivilligt arbejde og deltagerbetaling.
 
Efter vores juristers opfattelse, er der ingen tvivl om, at Søfartsstyrelsens regler på sigt vil få afsmitning langt ind i foreningslivet.

For sker der nu en ulykke, hvor flere medlemmer i en forening kommer galt afsted, og domstolene skal tage stilling til skyldsspørgsmål og erstatningsansvar, så vil man på grund af manglende regler på området, kigge på hvad der ellers findes af regler for tilsvarende aktiviteter. Derved vil Søfartsstyrelsens regler uvilkårligt danne præcedens.

Mange foreninger har dog gennem årene udarbejdet gode sejladsbestemmelser, som for den daglige sejlads vil være fuldt ud tilstrækkelige. Men man bør tænke Søfartsstyrelsens regler og sikkerhedsinstrukser ind i justeringer og for foreningens kurser og arrangementer.

Opfordring

Da en meget stor del af DGI’s aktiviteter udbydes med åben tilmelding på DGI’s hjemmeside, er vi forpligtet til at følge reglerne, også selv om at en stor del foregår i foreningsregi.

Vi mener samtidigt, at al sejlads bør foregå lige sikkert, uanset om det drejer sig om udefra kommende med fuld deltagerbetaling eller andre arrangementer med medlemsrabatter. Derfor opfordrer vi alle DGI’s medlemsforeninger til at udarbejde sikkerhedsinstrukser og forsvarlige sejladsbestemmelser.