Kajakredning: Lær teknikkerne “kvik kontakt bugsering” og “klik på og svøm ud til makker”

Er du eller din romakker kæntret i et område, hvor det er svært at komme hen, kan du bruge en af de to teknikker “kvik kontakt bugsering” og “klik på og svøm ud til makker”.

Både “kvik kontakt bugsering” og “klik på og svøm ud til makker” er makkerredningsteknikker. Foto: Bjørn Thomsen

En redning bliver hurtigt sværere, hvis der er klipper i nærheden. I de tilfælde kan du som redder lave en af de to metoder, der kan beskrives som “kvik kontakt bugsering” eller “klik på og svøm ud til makker”.

Ved “kvik kontakt bugsering”-redningsmetoden foretager den kæntrede roer først en kontrolleret udstigning, hvor han sørger for at have fat i både kajak og pagaj og samtidig gør opmærksom på, at han er kæntret. Herefter får den kæntrede roer vendt sin kajak rigtigt og placerer sig på den side af sin egen kajak, som er modsat redderen.

Når redderen er fremme ved den kæntrede tager han fat i den kæntredes kajak, uden at bruge tid på at tømme den eller at vende den. Redningsmetoden er god i tilfælde, hvor tiden er vigtig, eller hvor kæntringen sker foran havneanlæg eller skibe.

Når redderen er fremme ved den kæntrede roer kan han trække sig op ved hjælp af Heel Hook, vende sig rundt og holde godt fast i redderens kajak. Herefter kan redderen ro begge ud i sikker afstand fra klipperne, så kajakken kan blive tømt for vand, og den kæntrede roer kan komme ombord igen.  

Sådan laver du “klik på og svøm ud til makker”  

Som redder har du ikke altid mulighed for at ro ud til din kæntrede kajak-makker. Er kæntringen for eksempel sket i nærheden af klipper, kan I begge risikere at kæntre, hvis den ene ror ind og vil hjælpe den anden - og så kan redningen blive endnu mere vanskelig, end den var før.

Her kan du bruge redningsmetoden “klik på og svøm ud til makker”. Redningen foregår ved, at den kæntrede roer klikker sin egen line i kajakken og svømmer ud til makkeren i sikkerhed, der så kan foretage en makkeredning.

Inden du svømmer ud til din makker, skal du dog have vendt kajakken rigtigt og sætte din pagaj godt fast under dækslinerne, så den ikke flyder væk. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at du som kæntret roer monterer karabinen på dækslinen og ikke på snoren til håndtaget.