DGI Havkajakinstruktør II - Teknik II

Hvornår
25. sep kl. 08:00 - 26. sep 2021 kl. 17:00
Hvor
Ukendt, Danmark
Hvem
Trænere, 20 - 70 år, letøvede, øvede

Nummer
2021 17 51 3001

OBS. Lokation på Sjælland følger snarest muligt. 

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform: 
Der undervises i workshop form efter DGI’s havkajak retningslinjer, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden. 
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Forror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Bagror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Lavt og højt Telemarksving med initiering og afslutning 
- Sideforflytning i stand og i fart (sideror) 
- Vende på stedet med drejetag begge sider og skift af kant 
- Vende på stedet med cirkeltag samme side m. pagaj næsten lodret i vandet 
- Ro ligeud kun i en side, med og uden at tage pagajen op af vandet 
- Ro i mindst mulig cirkler med størst mulig kantning 
- Sammensætning af flere ovenstående styretag i serier 
 
Teoretisk kursusindhold: 
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Evt. video demonstration af teknikker under svære forhold 
- Evt. video evaluering af dagens øvelser 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

Kursets varighed: 2 dages kursus på 18 (2x9) timer. 
 
Henvisning:

Se DGI Kano & Kajaks Havkajakretningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold.

Dokumentation i form af logbog skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, cirka længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser.

Som kursist medbringer du selv for årstiden egnet robeklædning, skiftetøj til udeliv, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder for eventuelle aftaler omkring overnatning.

Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng.

Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI Kano og Kanos Havkajakinstruktørniveauer.

Gyldigt 8 timers Førstehjælpsbevis skal forevises ved sidste havkajakinstruktørmodul, for at der kan udstedes DGI Kano og Kajak Havkajakinstruktørcertifikat for niveauet.

 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI eksamineret havkajakinstruktør 2. 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGI Kano og Kajaks retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan instruere og evaluerer til DGI Kano og Kajak havkajakroer I og II, DGI Kano og Kajak klubinstruktør samt instruere til DGI Kano og Kajak Havkajakinstruktør 1. 
 
Indhold: Fokus er lagt på at vejlede kursister i undervisningsmæssige og tekniske færdigheder, med progressiv opbygning af de basale ro-, styre- og redningsteknikker og korrektioner, mod et niveau svarende til beskrivelserne i retningslinjerne, og med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til DGI Kano og Kajak Havkajakinstruktør 1, eller være meritoverført fra tilsvarende niveau til DGI Kano og Kajak Havkajakinstruktør 1, samt dokumentere (logbog) erfaring i turledelse af grupper og egne ture med lejrliv, bespisning og overnatning, og have erfaring med teknikker beskrevet i retningslinjerne.

 
Obs. mangler du øvrige kursusmoduler ifb. med Havkajakinstruktør II? Så er der også mulighed for at tage Strøm og tidevand, samt Sikkerhed I i indeværende sæson. find oversigt HER

Jens Falkesen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer