DGI Havkajakinstruktør - Teknik II

Hvornår
5. jun kl. 09:00 - 6. jun 2021 kl. 16:00
Hvor
Oplyses senere - Et sted i Nordsjælland, Ukendt, 0000 Ukendt, Danmark
Hvem
Trænere, fra 20 år, letøvede, øvede

Nummer
2021 18 51 3005

Kursusform: 
Der undervisers i workshop form efter DGI’s havkajak retningslinjer, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden.
 
 
Kursets varighed: 2 dages kursus på minimum 18 timer.

 
Henvisning:  
Se DGI havkajak retningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. 
Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt ved evt. overnatning, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker. 
Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI havkajakinstruktør 2 
Gyldigt livredderbevis, 8 timers førstehjælpsbevis, eller DGI havkajak førstehjælps kursusbevis, skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat.
 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

 

Formål: Uddannelsesmodul til DGI eksamineret havkajakinstruktør   
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer.   
 
 
Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan instruere og eksaminere til DGI havkajakroer 2 og DGI havkajakinstruktør 1, samt instruere til Teknik 2   
 
 
Indhold: Fokus er lagt på at vejlede kursister i undervisningsmæssige og tekniske færdigheder, med progressiv opbygning af de basale ro-, styre- og redningsteknikker og korrektioner, mod et niveau svarende til beskrivelserne i retningslinjerne, og med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger.   
 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til DGI havkajakinstruktør 1 eller være meritoverført fra tilsvarende niveau til DGI havkajakinstruktør 1, samt dokumentere (logbog) erfaring i turledelse af grupper og egne ture med lejrliv, bespisning og overnatning, og have erfaring med teknikker beskrevet i retningslinjerne.  A

Teknisk og praktisk indhold:  
- Forror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Bagror med variationer, initiering, kantning og afslutning 
- Lavt og højt Telemarksving med initiering og afslutning 
- Sideforflytning i stand og i fart (sideror) 
- Vende på stedet med drejetag begge sider og skift af kant 
- Vende på stedet med cirkeltag samme side m. pagaj næsten lodret i vandet 
- Ro ligeud kun i en side, med og uden at tage pagajen op af vandet 
- Ro i mindst mulig cirkler med størst mulig kantning 
- Sammensætning af flere ovenstående styretag i serier
 
 
Teoretisk kursusindhold: 
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Evt. video demonstration af teknikker under svære forhold 
- Evt. video evaluering af dagens øvelser 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

5. juni 2021 kl. 9:00-20:00 og 6. juni kl. 9:00 - 16:00

Der kan arrangeres overnatningsfaciliteter - Spørg kontaktpersoner.

Medbring: Kajak, eget komplet kajakgrej/instruktørudrustning og eget overnatningsudstyr.

Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt ved evt. overnatning, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. Kontakt din lokale kursusudbyder, for evt. aftaler omkring overnatning i medbragte fælles telte, eller leje af kajakker.  
Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. Skal fremvises på sidste modul - Turledelse.

Forplejning: Kurset er UDEN forplejning

Undervisningsmaterialet ”Havkajakinstruktør 2” bogen kan købes hos ungdomsringen.dk (kr. 180).

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer