Kanoinstruktør I & II

Hvornår
10. maj kl. 09:00 - 17. jun 2021 kl. 16:00
Hvor
Lyngby Sø, Rustenborgvej 15A, 2800 Kongens Lyngby, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, øvede

Nummer
2021 21 51 0002

Bliv kanoinstruktør II og kom på vandet i det ultimative fartøj til leg, læring og naturoplevelser! 
Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, i foreningen eller klubben, med venner og familie til leg, læring, friluftsliv og naturoplevelser.

På kurset lærer du om kanosejlads i teori og praksis. Du lærer om paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker m.m.

Praktisk info 
Datoer: D. 10.-11. maj & d. 26.-27. maj + eksamen d. 17. juni, alle dage kl. 9.-16. 
Sted: Mølleåen og Lyngby Sø 
Underviser: Susanne Jensen

Inden kurset vil du modtage et deltagerbrev med nærmere information om mødested, kursusindhold m.m.

Forudsætninger for at kunne deltage i eksamen til kanoinstruktør  
• Gyldigt 8 timers førstehjælpsbevis (Funktionsuddannelsen 'Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport').   
• Praktiske erfaringer med deltagelse i kanotur med overnatning. Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kano eller anden relevant kanoerfaring. 
• Selvtræning i kano (min. 10 timer og 20 km padling)

Har du spørgsmål, så kontakt: 
Jacob Nøhr Schubart, DGI Storkøbenhavn, 24672541 / jacob.schubart@dgi.dk

Tilmelding og betaling med EAN nr. 
Hvis du ønsker at tilmelde og betale med ean nr., så skriv en mail til Nanna.Lukic.Knudsen@dgi.dk

Kursusindhold

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen skal du medbringe relevant sikkerhedsudstyr for kanoinstruktører.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET! (min. 10 timers selvtræning og 20 km padling).

Susanne Jensen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer