DGI Kajak Navigation 1, Aalborg

Hvornår
26. mar 2022 kl. 08:00 til 18:00
Hvor
DGI Nordjylland, Teglgårds Plads 1, niv. 9, 9000 Aalborg, Danmark
Hvem
Udøvere, letøvede, øvede
Trænere, fra 18 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2022 01 51 3008

Teknisk og praktisk indhold: 
Praksis omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen - Praksis omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort - Praksis arbejde med positionsbestemmelse ved hjælp af landkending - Praksis arbejde med afdrift pag. vind og strøms påvirkning (beregnet, styret, sejlende og beholdende kurs) - Vurdering af dagens vejr, skyformationer og forventet udvikling

Teoretisk kursusindhold: 
Brug af geodætiske kort og maritime kort, herunder fordele og ulemper for anvendelse til kajaksejlads - Kendskab til farvandsafmærkninger, fyr karakteristika og andre informationer der kan udlæses af søkort - Signaler, herunder skibes dagssignaler, lyssignaler og lydsignaler - Søvejsregler, med de væsentligste regler og forholdsregler for sikker sejlads i kajak - Hvor kan der indhentes informationer om Forholdsregler for færdsel på land og i beskyttede områder - Vejr, herunder vejrudsigter, lavtryk, varm og koldfronter, skyformationer - Bølgers udseende og størrelse i forhold til vind, afstand til land, vanddybde og strøm.

.

Som kursist medbringer du selv for årstiden egnet robeklædning, kajak og personligt udstyr.

Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI Kano & Kajak Havkajakinstruktør 1 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette efter DGI Kano & Kajaks retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren teoretisk viden og færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) samt vinterture i lokalt farvand samt undervise i navigation på niveau for DGI havkajakroer I og II. 
 
Indhold: Fokus er lagt på basal viden og brug af kort, kompas, vejr, afdrift, søvejsregler, friluftsliv, turplanlægning og sikkerhed. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere (se henvisning), at have roet minimum 150 km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8 m/s. Kursisten skal være DGI Kano & Kajak Klubinstruktør.

Katrine Rosenkrantz Balslev

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer