Kano & Kajak Strøm og tidevand den 2-4 september 2022

Hvornår
2. sep kl. 17:00 - 4. sep 2022 kl. 16:00
Hvor
Rømø Strand, Rømø Strand, 6792 Rømø, Danmark
Hvem
Trænere, fra 20 år, letøvede, øvede

Nummer
2022 13 51 3016

Kursusbeskrivelse  
 
Kursusform: Der undervisers i workshop form efter DGI’s havkajak retningslinjer, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden.  
 
Teknisk og praktisk indhold:  
- Undervisningsmetoder i strømfyldt farvand  
- Sikkerhed i strømfyldt farvand  
- Ud- og indstigning i kajak i moderat brænding  
- Læse vandet (strømskel, strøm, iddevand)  
- Passager af strømskel  
- Udnyttelse af iddevand og strøm  
- Færgeteknik  
- Redningsøvelser i strømfyldt farvand  
- Bugsering i strømfyldt farvand  
- Rotur med turledelse i strømfyldt farvand  
 
Teoretisk kursusindhold:  
- Udstyr (kajak, pagaj, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)  
- Vind og vejr, bølger, tidevand mm.  
- Turledelse, planlægning, kort og kompas  
- Risikomomenter ved havkajakroning strømfyldt farvand  
- Evaluering og udviklingsplaner  
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling

 
Kursets varighed: 3 dages kursus på minimum 20 timer.

 
Henvisning:  
Se DGI Havkajakretningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold.  
Det anbefalede timetal på minimum 20 timer forudsætter, at roeren har et færdighedsniveau som DGI Havkajakinstruktør 1. Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng.  
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danner basis for deltagelse i yderligere kurser. Som bevis for gennemført kursus, kan kursuslederen underskrive kursusoversigten ”Strøm og tidevand”, såfremt det vurderes, at der er opnået niveau i forhold til beskrivelserne i DGI Havkajakretningslinjer!  
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd anbefales, at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.  
 

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI Havkajakinstruktør 2 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig især til DGI havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGI's retningslinjer.  
 
Hensigt: At give instruktøren undervisnings- og sikkerhedsmæssige færdigheder der gør, at denne kan lede ture i farvand med moderat strøm og tidevand, med overnatning langs kysten i kendt og fremmed farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) og kendt farvand i vinterhalvåret samt instruere og eksaminere til DGI havkajakroer I og II, DGI Klubinstruktør samt instruere til DGI Havkajakinstruktør.  
 
Indhold: Fokus er lagt på teknik, sikkerhed og turledelse under forhold med moderat strøm og tidevand. Kurset indeholder både teoretisk undervisning og praktiske øvelser under realistiske forhold i strømfyldt farvand.  
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 20 år og have gennemgået uddannelse til DGI Havkajakinstruktør 1 eller være meritoverført fra tilsvarende niveau til DGI havkajakinstruktør 1 samt dokumentere (logbog) erfaring i turledelse af grupper og egne ture med lejrliv, bespisning og overnatning, og have erfaring med teknikker beskrevet i retningslinjerne.  

Jacob-Steen Madsen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer