DGI Havkajakinstruktør I, Navigation I

Hvornår
19. mar kl. 09:00 - 20. mar 2022 kl. 16:00
Hvor
Holbæk Kajak Klub, Finsings Plads 3, 4300 Holbæk, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, letøvede, øvede

Nummer
2022 17 51 3003

FORUDSÆTNINGER:

Du skal have gennemført DGI Klubinstruktør for at deltage i moduler til DGI Havkajakinstruktør 1

Kursusbeskrivelse

Kursusform: 
Der undervises efter DGI Kano & Kajaks Havkajakretningslinjer til Havkajakinstruktør 1 med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden.

Teknisk og praktisk indhold: 
Praksis omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen - Praksis omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort - Praksis arbejde med positionsbestemmelse ved hjælp af landkending - Praksis arbejde med afdrift pag. vind og strøms påvirkning (beregnet, styret, sejlende og beholdende kurs) - Vurdering af dagens vejr, skyformationer og forventet udvikling

Teoretisk kursusindhold: 
Brug af geodætiske kort og maritime kort, herunder fordele og ulemper for anvendelse til kajaksejlads - Kendskab til farvandsafmærkninger, fyr karakteristika og andre informationer der kan udlæses af søkort - Signaler, herunder skibes dagssignaler, lyssignaler og lydsignaler - Søvejsregler, med de væsentligste regler og forholdsregler for sikker sejlads i kajak - Hvor kan der indhentes informationer om Forholdsregler for færdsel på land og i beskyttede områder - Vejr, herunder vejrudsigter, lavtryk, varm og koldfronter, skyformationer - Bølgers udseende og størrelse i forhold til vind, afstand til land, vanddybde og strøm.

Henvisning: 
Se DGI Kano & Kajaks Havkajakretningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold.

Dokumentation i form af logbog skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, cirka længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser.

Som kursist medbringer du selv for årstiden egnet robeklædning, skiftetøj til udeliv, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. 
Kontakt din lokale kursusudbyder for eventuelle aftaler omkring overnatning.

Antal kursustimer kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng.

Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI Kano og Kano Havkajakinstruktør niveauer.

Gyldigt Førstehjælpsbevis - 8 timer - skal forevises ved sidste havkajakinstruktørmodul, for at der kan udstedes DGI Kano og Kajak Havkajakinstruktørcertifikat for niveauet.

Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet. 
 
OBS. Kurset indgår som del af udannelsen til DGI havkajakinstruktør I. Hvis du vil tilmelde dig hele instruktøruddannelsen, kan du gøre det her: DGI Havkajakinstruktør I, tilmelding til hele uddannelsen (inklusive rabat)

Målgruppe

Formål: Uddannelsesmodul til DGI Kano & Kajak Havkajakinstruktør 1 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette efter DGI Kano & Kajaks retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren teoretisk viden og færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) samt vinterture i lokalt farvand samt undervise i navigation på niveau for DGI havkajakroer I og II. 
 
Indhold: Fokus er lagt på basal viden og brug af kort, kompas, vejr, afdrift, søvejsregler, friluftsliv, turplanlægning og sikkerhed. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere (se henvisning), at have roet minimum 150 km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8 m/s. Kursisten skal være DGI Kano & Kajak Klubinstruktør.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer