DGI Havkajakinstruktør I (Teknik, Navigation og Turleder)

Hvornår
26. maj kl. 08:00 - 29. maj 2022 kl. 17:00
Hvor
Almöns Camping, Almön 29, Myggenäs, , Sverige
Hvem
Trænere, fra 18 år, letøvede, øvede

Nummer
2022 18 51 3002

Her på dette kursus har du mulighed for at tage hele tre uddannelsesmoduler til DGI Havkajakinstruktør I (Teknik I, Navigation I og Turleder) på én og samme weekend!

 
Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der 
ønsker at arbejde med havkajak med videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer. 
 
Hensigt: At give instruktøren undervisningsmæssige færdigheder der gør, at denne kan lede ture med overnatning langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) og lokalt farvand i vinterhalvåret, samt instruere DGI havkajakroer I og II og DGI Klubinstruktør. 
 
Indhold: Fokus er lagt på formidling, teknisk egenfærdighed, navigation, gruppeledelse med højt sikkerhedsniveau og gruppeansvarlighed på tur, samt lejrliv.  Forskellige redningsteknikker,  bugseringsteknikker og uheldscases indgår med hensyntagen til deltagernes fysiske forudsætninger. 
 
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have et færdighedsniveau svarende til Dgi havkajakroer II. (Ipp 3) Have gennemgået uddannelse til klubinstruktør , eller være meritoverført fra tilsvarende niveau, samt dokumentere (logbog) erfaring.  

Der undervises i workshop form efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør I, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne modtager undervisning og aktivt skal undervise hinanden. Evaluering foregår løbende.  
 
Teknisk og praktisk indhold: 
- Effektive skadesforebyggende roteknikker 
- Drejetag, forror, bagror, telemarksving 
- Støttetag og sculling 
- Sideforflytning i stand og fart 
- Surf, sidesurf, start og landing i brænding 
- Div. redninger af bevidstløs eller panikslagen roer 
- Selvredning med rul 
- Bugseringsteknikker og systemer 
- Omsætning af beregnede kurser fra kort til pejlede kurser i naturen med kompas 
- Omsætning af krydspejlede kurser i naturen til positionsbestemmelse på kort 
- Positionsbestemmelse ved hjælp af landkending 
- Arbejde med afdrift pga. vind og strøm ( beregnet, styret, sejlende kurs ) 
- Planlægning af tur, pakning, forplejning, udstyr, vejvalg, samt vind og vejr  
- Vurdering af gruppedeltagernes formåen i forhold til vind og vejr, etaper og lokale forhold 
- Gruppeformationer og placering under forskellige lokale forhold  
- Lejrliv og gruppeansvar 
- Alle teknikker prøves både med og uden oppakning og skal kunne udføres i op til 8 sek.m. vind  
 
Teoretisk kursusindhold: 
- Gennemgang af kajak, pagaj og udstyr. Egenskaber og anvendelse  
- Gennemgang af teknikker og formål 
- Særligt udstyr ved ansvar for grupper 
- Gennemgang af forskelligt nødudstyr/alarmering + sikkerhedsintruks. 
- Anvendelse af geodætiske og maritime kort som kajakroer 
- Gennemgang af søkort med farvandsafmærkninger osv 
- Signaler fra andre skibe dag og nat 
- Søvejsregler. De væsentlige til sikker færdsel i kajak 
- Vind og vejr, bølger, strøm og tidevand 
- Hvor kan man hente informationer 
- Turledelse og ansvar 
- Risikomomenter, kuldeskader og førstehjælp 
- Sammensætning af undervisningsplaner 
- Evaluering og udviklingsarbejde 
- Litteratur, video og andre muligheder for yderligere udvikling.

Grundet den koncentrerede kursusform, vil der indgå en hjemmeopgave, som skal afleveres til instruktørerne før kursusstart.

Kursets varighed: 4 dages kursus på minimum 48 timer.

Henvisning: 
Se DGI havkajakretningslinjer for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold.

Medbring: 
• Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt nødvendigt grej til overnatning, telt, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr.

• Deltagerne medbringer selv kajakker.

• Overnatning foregår på Almöns Camping. I løbet skal påregnes en-to overnatninger i bivuak el. eget telt et sted i skærgården.   

- Forplejning er inkl. i prisen.

Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. Skal fremvises på sidste modul - Turledelse.

Kurset kan tilpasses kursisternes forudsætninger, afvikles sammenhængende, eller udføres i delelementer. Der bør dog udføres væsentlige elementer i sammenhæng. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser.

Det er derfor vigtigt at kursisten har det nødvendige egenfærdighedsniveau.

 Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, som helhed eller for enkelte moduler, der kan tælle med i det videre forløb mod DGI havkajakinstruktør.

Gyldigt førstehjælpsbevis skal forevises ved sidste havkajakinstruktør modul, for at der kan udstedes DGI havkajakinstruktør certifikat. 
 
Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer