Kanoinstruktør 2 inklusiv eksamen

Hvornår
2. maj kl. 10:00 - 16. maj 2022 kl. 17:00
Hvor
Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, øvede

Nummer
2022 23 51 3002

KANOINSTRUKTØR II 
Bliv kanoinstruktør efter Dansk Kanosamråds normer. Kanoen er et fartøj til både leg og læring. Kanoen kan bruges i mange sammenhænge - bl.a. med børn og unge i pædagogiske sammenhænge, med venner og familie til leg, læring, sport og naturoplevelser. 
 
 

På dette kursus lærer du om kanosejlads i teori og praksis, paddelteknik, sikkerhed og redninger i kano, kanolege og øvelser, videreformidling af padleteknikker mm.

Varighed 
Indhold svarer til pensum som beskrevet her 
Kurset i Storstrømmen afholdes i nedenstående periode.

Kursusdatoer 
Mandag d. 2. maj 2022 kl. 10.00 - onsdag d. 4. maj 2022 kl. 16.00 incl. overnatning. 
Mandag d. 16. maj 2022 kl. 09.00 - kl. 17.00 er eksamensdag.

Kursussted 
Alle kursusdage og eksamen holdes på Tystrup sø og Susåen. 
Overnatning på lejrplads ved Tystrup Sø. Man medbringer selv telt mm. 
Man sørger hver selv for egen forplejning. 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tystrup-bavelse/praktisk/ 
 
Målgruppe  
Personer med ønske om at blive kanoinstruktør.

Kursusindhold:

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringe godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET.

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober). 
Husk ved erhvervssejllads skal du erhverve dig et 8 timers førstehjælpkursus. 
 
Som medlemsforening i DGI får din forening tilskud til kurser og uddannelser. I DGI Storstrømmens seks kommuner er det muligt at søge om tilskud til den resterende del af beløbet: Sådan får din forening refunderet udgifter til uddannelse
 
I forbindelse med alle arrangementer overholder DGI Storstrømmen alle myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, samme forventning er der til samarbejdspartnere og deltagere. Læs alle anbefalinger og andre gode råd på siden ’Sådan håndterer du Coronakrisen i foreningen’

Susanne Jensen

Kursuspris er incl. kano, udstyr og bevis fra kanosamrådet (bestået eksamen)

Alle kursusdage og eksamen holdes på Tystrup sø og Susåen. 
 
Overnatning på lejrplads ved Tystrup Sø. Man medbringer selv telt mm. 
Man sørger hver selv for egen forplejning. 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tystrup-bavelse/praktisk/

Yderligere info, kontakt 
Instruktør Susanne Jensen, telefon 26216152 eller mail: Jensen.susanne62@gmail.com

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer