DGI Kano & Kajak Turlederkursus

Hvornår
27. maj kl. 18:00 - 29. maj 2022 kl. 16:00
Hvor
Præstø Kajak og Padle Klub, Fjordstien 7, 4720 Præstø, Danmark
Hvem
Trænere, fra 18 år, letøvede, øvede

Nummer
2022 23 51 3003

Kurset indgår som del af uddannelsen til DGI Havkajakinstruktør I. Hvis du vil tilmelde dig hele instruktøruddannelsen, kan du gøre det her: DGI Havkajak Instruktør I, tilmelding til hele uddannelsen (inklusive rabat)

FORUDSÆTNINGER: 
Du skal have gennemført DGI Klubinstruktør for at deltage i moduler til DGI Havkajakinstruktør I.

Formål: Uddannelsesmodul til DGI havkajakinstruktør I

Hensigt: At give instruktøren færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober), samt vinterture i lokalt farvand.

Indhold: Fokus er lagt på friluftsliv, turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases, undervisnings metodikker, teknisk undervisning, ergonomi, skadesforebyggelse, pædagogik og gruppeansvarsbevidsthed.

Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer II, samt dokumentere (se henvisning), at have roet min. 150km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og vejrforhold op til 8m/s. Kursisten skal være DGI klubinstruktør, eller have gennemført DGI havkajak undervisningsmodul.

Kursets varighed: 3 dages kursus på minimum 20 timer

Kursusform: 
Der undervises efter DGI’s havkajakretningslinjer til havkajakinstruktør, med videreformidling for øje, hvorfor kursisterne løbende, aktivt skal undervise og evaluere hinanden.

Teknisk og praktisk indhold: 
- Planlægning af den samlede tur - Fordeling og pakning af forplejning og lejrudstyr - Turledelse med gruppe organisation - Opgaveløsning og evaluering af indlagte uhelds cases

- Arbejde med forskellige redningsmetoder i forhold til lastede kajakker - Arbejde med bugsering og bugseringssystemer - Vurdering af etaper i forhold til deltagere, vejr og lokale forhold - Arbejde med kurslægning, afdrift og vinds påvirkning i forhold kyst og bagland - Etablering af velfungerende lejr, bespisning og overnatning - Effektive skadesforebyggende roteknikker. (teknikker må kunne udføres og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 8 m/s. i turpakket kajak 20-30kg og med instruktør- og turlederudstyr).

Teoretisk kursusindhold: 
- Udstyr (kajak, pagaj, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr) - Særligt udstyr ved ansvar for grupper - Vind og vejr, bølger, strøm og tidevand - Turledelse, planlægning, søkort, geodætiske kort og kompas - Farvandsafmærkninger, vigepligtsregler, signaler 
- Risikomomenter ved havkajakroning - Ansvar og lederrolle - Førstehjælp og kuldeskader

Målgruppe

Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette efter DGI's retningslinjer.

Henvisning: 
Se DGI's Havkajakretningslinjer og ”Uddybende definitioner” for nærmere beskrivelse af teknisk, praktisk og teoretisk indhold. 
Dokumentation i form af logbog, skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring; antal ture, hvor og med hvilken type deltagere, ca. længder, vejrforhold, farvand, kysttyper, lærerige oplevelser. 
Som kursist medbringer du selv, for årstiden egnet robeklædning, samt ved evt. overnatning, sovepose, liggeunderlag, spisegrej og andet personligt lejrudstyr. 
Der aflægges ikke prøve, da kurset ikke er et egenfærdighedskursus, men bygger på læring om videreformidling, samt danne basis for deltagelse i yderligere kurser. Der kan udstedes bevis for gennemført kursus, der kan tælle med i det videre undervisningsforløb mod DGI Havkajakinstruktør I. 
Gyldigt livredderbevis, 8 timers førstehjælpsbevis, eller DGI Havkajak førstehjælps kursusbevis, skal indsendes inden sidste DGI Havkajakinstruktør I modul (turledermodulet), for at der kan udstedes DGI Havkajakinstruktør I certifikat.
 
 
Ved spørgsmål og brug for uddybning kontakt kano og kajak konsulent Christian Moestrup Andersen på 28932403 eller cma@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer