Kanoinstruktør 1+2 DGI Storstrømmen

Hvornår
7. aug kl. 09:00 - 10. aug 2023 kl. 17:00
Hvor
Tystrup Sø, Danmark
Hvem
Trænere, 15 - 99 år, letøvede, øvede

Nummer
2023 23 51 3003

Kurset løber over 3 undervisningsdage og en eksamensdag. Se datoer i praktisk info.

Sikkerhedsdelen:

TEORI 
Søfartsstyrelsens regler / normer og standarder 
 
TEKNIK

Ind og udstigning / vand- og kanotilvænning / padleteknik / paddelfatning / siddestilling / fremadtag / baglænstag / fejetag / træktag /360 grader 
 
UDSTYR

Redningsudstyr – svømmevest / ekstra paddel / øse/line /udstyr til Kommunikation / førstehjælpsudstyr

 

SIKKERHED

Kæntring, svøm ind til bred og tøm kanoen / makkerredning og flåde på dybt vand

 

Instruktørdelen:

LEG 

TEKNIK

Intro til: Fremadtag m/styring / fejetag / støttetag / træktag

 

Kanoinstruktør II + eksamen.

Kursusindhold:

Praksis 
• Paddelteknik (ligeud, bagud, sidelæns, vending) 
• Støttetag 
• Trimning og padlestillinger 
• Personredning fra vand 
• Selvredning 
• Redning af bevidstløs 
• Padling i bølger og vind 
• Introduktion til solopadling 
• Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt-case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtsmæssigt 
• Kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal

Teori 
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper. 
• Kano, beklædning og sikkerhedsudstyr 
• Orientering, navigering og vejvalg 
• Færdselsregler på vandet 
• Vind, vejr, bølger og strøm 
• Risikomomenter – hvad kan gå galt 
• Førstehjælp, genoplivning og hypotermi 
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed 
• Sikkerhed, jura og ansvar 
• Relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer

Formidling og turledelse  
Kunne arbejde metodisk med kano, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organiseringsevner. Kunne undervise i relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere grupper på vandet, have overblik over grupper og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med grupper.

Naturhensyn  
Viden om følgende temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper: 
• Adgangsforhold i naturen 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Offentlig forvaltning 
• Lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.) 
• Interessekonflikter (lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer) 
• Miljøhensyn 
• Gruppestørrelser

Indhold i eksamen  
• Teknikbaner 
• Redningsøvelser 
• Turledelse og turopgave 
• Formidling af kano- og paddelteknik 
• Teoretisk prøve med 25 spørgsmål (multiple choice)

Til eksamen medbringe godkendt rednings- eller svømmevest og kanoinstruktørens relevante sikkerhedsudstyr.

OBS! DET FORVENTES AT MAN SELVTRÆNER I FORLØBET.

Efter bestået eksamen til kanoinstruktør kan du lede kanoture i kendt kystnært farvand samt ferske vande, hvor vinden max må være 5 m/sek. og vandtemperaturen minmum 10 grader i sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober). 
Husk ved erhvervssejllads skal du erhverve dig et 8 timers førstehjælpkursus. 
 
Som medlemsforening i DGI får din forening tilskud til kurser og uddannelser. I DGI Storstrømmens seks kommuner er det muligt at søge om tilskud til den resterende del af beløbet: Sådan får din forening refunderet udgifter til uddannelse.

TEORI (og praksis)

Færdselsregler på vand / ind og vejr / navigation (intro) / trimning / pakning / padlestillinger / beklædning / udstyr / lederrolle og gruppehåndtering

 

Susanne Jensen

Kursusdagene er:

7. - 8. - 9. - og 10. august. Alle dage fra 9:00 til 17:00

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer