Kajak: Få styr på forror og bagror

Bagror og forror er to roteknikker, der hjælper dig med at styre kajakken, og som er gode at kunne, inden du begiver dig ud på vandet. Lær hvordan her.

Med teknikkerne bagror og forror kan du styre kajakken både bagfra og forfra. Foto: Jens Astrup

Pagajbladet kan bruges til at styre kajakken med, og det kan gøres både bagved og foran kajakroeren. Deraf kommer netop navnene på de to styretag forror og bagror, hvor pagajbladet enten foran eller bagved roeren fungerer som et ror, der styrer kajakken.

“Bagror bruger man primært, når man har medsø, altså når bølgerne kommer bagfra. Man kan også bruge bagror til at rette sin båd op. Forror bruges meget, når man har bølger, der kommer imod sig, og så bruges det også på begynderniveau til at dreje med, fordi det er et let styretag at lære,” siger Paulette Topsøe-Jensen, der er instruktør og havkajakvejleder i DGI og fortsætter:

Man lærer forror og bagror i en meget simpel udgave, når man er nybegynder, men det kan perfektioneres mere og mere efterhånden, som man bliver mere erfaren.

Paulette Topsøe-Jensen, DGI havkajakvejleder

“Man lærer forror og bagror i en meget simpel udgave, når man er nybegynder, men det kan perfektioneres mere og mere efterhånden, som man bliver mere erfaren. Man kan for eksempel med tiden lære at holde sin pagaj på en måde, så drejet bliver endnu mere effektivt,” siger Paulette Topsøe-Jensen.

Teknikken bag bagror

Bagror er et styretag, hvor pagajbladet sættes bagved roeren. På den måde kommer pagajen til at virke som et ror, der sidder bag på kajakken. Bagror er et sjovt styretag, der ikke bremser roningen ret meget, som samtidig kan kombineres med en del forlæns roning, hvis man vil korrigere kursen undervejs.

Med bagror sætter du pagajen i den side, hvor du vil dreje hen. Du kan både styre pagajen ved at lave et rundtag i modsatte side, eller ved at føre pagajen bagud fra forlæns rotag til bagror og styre herfra. Sørg for at drej overkroppen, så pagajen holdes parallelt med kajakken, mens begge arme er let bøjede. Pagajen vinkles opad i en vinkel på 30 til 45 grader. Du kan øge effekten ved at kante kajakken modsat drejeretningen.

“Den elementære teknik bag bagror er, at du sætter pagajens blad ned bag dig, og så kan du enten skubbe eller trække i bladet. Man kan også kante sin kajak ind mod bladet og væk fra bladet, man kan holde højt eller lavt på pagajen, og man kan læne sig frem eller tilbage. Bruger man alle teknikker på én gang, får man det mest effektive bagror,” siger Paulette Topsøe-Jensen.

Bagror egner sig rigtig godt til at ændre kajakkens kurs, for eksempel når man styrer ned af bølger. Samtidig ligger pagajen godt til oprul, hvis du skulle kæntre. En af ulemperne er, at da pagajen vender lodret og sættes forholdsvis tæt på kajakken, giver den minimal støtte, hvilket øger risikoen for at kæntre. Samtidig kræver styretaget, at du er i fart, hvilket gør det sværere for begyndere. Roteknikken egner sig derfor bedst til lettere øvede roere og opefter.

Teknikken bag forror

Ved forror sættes pagajbladet foran roeren, så den kommer til at virke som et ror forfra. Forror er et sjovt og effektivt styretag, som let kan være en del af forlæns roning. Forror egner sig godt til at ændre kajakkens kurs, for eksempel når man skal styre uden om forhindringer.

Forror er et kombinationstag, som består af først et fejetag, som starter drejebevægelsen. Herefter sætter man sin pagaj ned, så bladet fungerer som et ror.

Paulette Topsøe-Jensen, DGI havkajakvejleder

Du laver forror ved som det første at lave et rundtag i den modsatte side af den retning, du vil dreje i. Herefter kanter du kajakken væk fra drejeretningen, så kajakken drejer både lettere og skarpere. Pagajen sættes i vandet lidt fra kajakken cirka ud for knæet med bladet drejet let udad. Bladets vinkel kan øges efterhånden som farten aftager. Styretaget afsluttes ved at trække pagajen ind mod kajakken og lave et forlæns rotag.

“Forror er et kombinationstag, som består af først et drejetag, som starter drejebevægelsen. Herefter sætter man sin pagaj ned, så bladet fungerer som et ror. Set i forhold til for eksempel drejetaget er teknikken bag forror lidt sværere, men stadig på begynderniveau,” siger Paulette Topsøe-Jensen.

En af teknikkens fordele er, at det ikke bremser roningen ret meget, og at pagajen ved kæntring ud ad til ligger godt i forhold til oprul. Ulemperne er dog ligesom ved bagror, at pagajen yder minimal støtte, hvilket betyder, at der vil være en øget risiko for kæntring. Styretaget egner sig ligesom bagror til lettere øvede roere og opefter.