Justerede corona-retningslinjer for kano og kajak

Opdateret 21. september 2020: DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Udendørsidræt som kano, kajak og SUP kan godt afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen.

Her finder du DGI's specifikke anbefalinger til en gradvis opstart af kano og kajak. Foto: Jens Astrup

DGI og DIF har i flere uger arbejdet intenst sammen med sundhedsmyndighederne for at opnå klarhed for, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi, og mandag kom Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for udendørs idrætter.

De nye retningslinjer gælder for blandt andet kano, kajak og SUP mv., og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I kommer videre i jeres foreninger.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation, kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find oplysninger her.

Spørg, hvis du er i tvivl

Overhold generelle krav og anbefalinger

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser, hvis det er muligt. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • At idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • At det gældende forsamlingsforbud altid skal respekteres (per 19. september 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hvert område, som en gruppe befinder sig indenfor. Forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt, men må dog ikke komme under 4 kvadratmeter per person.
 • At der skal være en træner eller frivillig til stede per gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • At deltagerne til aktiviteterne straks ved ankomst til idrætsfaciliteten skal placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • At der gerne må arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • At der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. 
 • At klubhuse og lignende kan holde åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor.
 • At hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal ske som minimum én gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og straks gå hjem ved selv milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DGI og DIF desuden, at man er opmærksom på:

 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Læs DGI og DIF's retningslinjer for udendørs idræt her.

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt her.

DGI's anbefalinger til kano, kajak, SUP eller tilsvarende vandaktiviteter

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer og hold afstand undervejs i din aktivitet.
 • Brug for så vidt muligt eget udstyr.
 • Alt fællesudstyr, dvs. pagajer, spraydeck, redningsveste og cockpitkant/siddeplads, skal afvaskes.
 • Tag dit eget håndklæde med til at tørre kajakken og andet udstyr af med.
 • Efterlad ikke noget som helst, du har medbragt hjemmefra.
 • Har du brug for forplejning, så tag dit eget med.
 • Er der retningslinjer fra kommunen angående brug af offentlige steder, skal de respekteres.
 • Følg myndigheders anbefalinger om COVID19 og brug din sunde fornuft.
 • Bliver der behov for redninger, kan følgende redninger fra Trænerguiden anbefales (guide og video): Stævnredning/T-redning og cowboyredning.

Specielt er det vigtigt at vores fællesudstyr bliver rengjort – dette kræver en indsats fra alle:

 • Rengøring af både og materiel, for eksempel pagaj, redningsvest, og hvad der er rørt ved, skal ske ved vask med vand og sæbe.
 • Tag gerne din egen håndsprit med, da det ikke altid er muligt at vaske hænder med vand og sæbe.

Se i videoen, hvordan du vasker dit kajakudstyr.