Roteknik: Sådan laver du lavt og højt telemarksving i kajak

Lavt og højt telemarksving er roteknikker, hvor pagajen holdes enten lavt eller højt for at give kajakken støtte under svinget. Lær begge teknikker her.

Udover det høje telemarksving findes det lave telemarksving både i en udvendig og en indvendig udgave. Foto: Jens Astrup

På engelsk kaldes det lave telemarksving for Low Brace Turn, og det er egentlig meget sigende for styretaget: Her holdes pagajen nemlig lavt og giver støtte under svinget.

“Både det lave og det høje telemarksving bruges til at dreje kajakken. Begge styretag starter med et drejetag, som bliver efterfulgt af enten et lavt eller højt støttetag, mens båden er i bevægelse,” siger Paulette Topsøe-Jensen, der er instruktør og havkajakvejleder hos DGI.  

Mens det lave telemarksving er et godt styretag for nybegyndere til både at øve balance og fornemme kajakken, så anbefales det høje støttetag kun til erfarne roere.

Både det lave og det høje telemarksving bruges til at dreje kajakken

Paulette Topsøe-Jensen, DGI havkajakvejleder

“Det høje telemarksving bliver brugt mere sjældent og bruges ofte i bølger. Men man skal være opmærksom på, at det er et styretag, som giver risiko for skulderskader, hvis man ikke gør det korrekt,” siger Paulette Topsøe-Jensen.

Sådan laver du det lave indvendige telemarksving

Det lave telemarksving findes både i en indvendig og en udvendig version. Det indvendige telemarksving består af et lavt støttetag, der starter skråt bagude og føres frem efterhånden som farten går af kajakken, og som til sidst afsluttes med, at pagajen bliver trukket ind til kajakken til et forlæns rotag.

Armen skal holdes væk fra kajakken med en næsten strakt albue over pagajen, mens den forreste arm holdes ud for brystet. Kroppen skal vende i den ønskede drejeretning. Kajakken kantes, mens kropsvægten holdes fremme, så enden løftes, hvilket gør svinget endnu mere effektivt.

Det lave telemarksving er et af de mest almindelige styretag for roere på alle niveauer. Teknikken giver både støtte og drejeeffekt på samme tid, og det kan bruges i kombination med bagror og forror. Som roer skal du dog være opmærksom på, at teknikken bremser kajakken en del.

Sådan laver du det lave udvendige telemarksving

Det lave udvendige telemarksving består af et styretag, der både påbegyndes og kantes udadtil, hvor pagajbladet fejer let over vandoverfladen, og på den måde er klar til at yde støtte. Taget skal tages i modsat side af drejeretningen, og kantningen væk fra drejeretningen skal beholdes så kraftig som muligt. Armen holdes med albuen over pagajen ligesom i lavt støttetag, så led og muskler ikke belastes for meget. Sørg for at holde kropsvægten midt i kajakken, og at pagajens position bevares ind til slut.

Ved det udvendige telemarksving er det alene påbegyndelsen af drejetaget, der starter drejningen, mens selve drejeeffekten beholdes både ved hjælp af kantningen, og fordi agterenden løftes og skrider ud i svinget.

Det udvendige styretag er en god måde at træne balancen på, og samtidig giver det både støtte og drejeeffekt. I modsætning til det indvendige telemarksving, så bremser det udvendige ikke kajakken lige så meget.

 

Lær at lave højt telemarksving

Det høje telemarksving er næsten det samme som det lave. I begge versioner kanter og lægger man sig nemlig i svinget. Men i lavt telemarksving sweeper man pagajen fra skråt bagude til skråt frem, mens pagajen i højt telemarksving holdes stationært ud til siden, indtil farten er gået så meget af, at pagajen kan føres frem til forlæns rotag.

Den arm, der er væk fra kajakken, er bøjet med albuen under pagajen, mens den forreste arm holdes ud for hagen. Kajakkan kantes ind i svinget, så enderne løftes og gør svinget endnu mere effektivt. Jo mere kant, jo skarpere bliver svinget. I store bølger lægges bladet ind i bølgen.

Det høje telemarksving bliver brugt mere sjældent og bruges ofte i bølger

Paulette Topsøe-Jensen, DGI havkajakvejleder

Højt telemarksving er en sjov drejeteknik, hvor du virkelig kan lægge dig langt ned i svinget og dreje meget skarpt. Men det er klart, at jo længere ned, du ligger, jo større vil risikoen også være for at kæntre. Højt telemarksving kan bruges i kombination med bagror og forror, og fungerer godt, hvis der er bølger. Men på grund af risikoen for skader bør styretaget anvendes af erfarne roere.