Aktivitetsmøde - DGI Midtjylland Krocket

Hvornår
1. feb 2022 kl. 19:00 til 22:00
Hvor
Multicenter Sunds, Idrætsvej 2, 7451 Sunds, Danmark
Hvem
Udøvere, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2022 05 71 9000

DGI Midtjyllands Krocketudvalg indkalder hermed til det årlige aktivitetsmøde i henhold til DGI Midtjyllands vedtægter § 12. (se vedtægter s. 2)

 
 
 
 
 
 
Dagsorden for mødet 
1. Velkomst 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Krocketudvalgets beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af udvalgsmedlemmer 
På valg er Grethe Buus Poulsen, Sinding og Lone Kærsgaard, Vildbjerg 
Grethe Buus Poulsen er villig til genvalg 
Lone Kærgaard modtager ikke genvalg, i stedet foreslår udvalget: 
Kurt N. Pedersen, Snejbjerg 
6. Valg af suppleanter 
På valg er Søren Bach, FK73 og Finn Foldbjerg, Sinding 
7. Stævnekalender, herunder orientering om registrering af stævneresultater 
8. Evt.

Der er fri tilmelding, men der gøres opmærksom på, at hver medlemsforening har 3 stemmer og udvalgets medlemmer herudover har 1 stemme hver. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, skal være DGI Vestjyllands kontor eller udvalgsformanden i hænde senest 14 dage før aktivitetsmødet.

Ønskede stævnedatoer bedes oplyst til verner@vernerweb.dk i god tid inden mødet.

Der gøres opmærksom på, at restriktioner vedr. Corona kan medføre ændringer, men udvalget vil, såfremt corona situationen gør det muligt, være vært ved en forfriskning, hvis og hvordan det er muligt. Såfremt der kommer indskrænkninger vil dette blive meddelt, når vi kender antal deltagere. 
Deltagere skal være forberedt på at vise gyldig coronapas eller testresultat og 
at der skal anvendes mundbind, når man ikke sidder ned

Tilmelding 
Tilmelding senest d. 27.1.2022 kl.12 på flg. link www.dgi.dk/202205719000 - 
det er OK her at tilmelde det samlede deltagerantal fra foreningen.

Med venlig hilsen 
DGI Midtjyllands Krocketudvalg

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer