Aktivitetsmøde - DGI Midtjylland

Hvornår
7. feb 2023 kl. 19:00 til 21:30
Hvor
Multicenter Sunds, Idrætsvej 2, 7451 Sunds, Danmark
Hvem
Udøvere, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2023 05 71 9002
DGI Midtjyllands Krocketudvalg indkalder hermed til det årlige aktivitetsmøde i henhold til DGI Midtjyllands vedtægter § 12. (se vedtægter s. 2)
 
Vi håber at se rigtig mange krocket-aktive foreningsfolk denne aften, så vi kan få en god debat om den kommende krocketsæson.
 
 
 
Dagsorden for mødet
 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Krocketudvalgets beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand. 
  Verner Rønnow, FK73 er på valg og modtager genvalg
 7. Valg af udvalgsmedlemmer 
  På valg er Arne Pedersen,Them og Jørgen Kristiansen, Kibæk Begge modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter 
  På valg er Søren Bach, FK73 og Finn Foldbjerg, Sinding
 9. Registrering af stævner i stævnekalenderen.
 10. Orientering om personlig seedning og seedningsliste.
 11. Evt.
Tilmelding
Der er fri tilmelding, men der gøres opmærksom på, at hver medlemsforening har 3 stemmer og udvalgets medlemmer herudover har 1 stemme hver. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Indsendelse af forslag
Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, skal være DGI Vestjyllands kontor eller udvalgsformanden i hænde senest 14 dage før aktivitetsmødet.
 
Ønskede stævnedatoer bedes oplyst til verner.ronnow@gmail.com i god tid inden mødet.
 
Med venlig hilsen
DGI Midtjyllands Krocketudvalg
 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer