Anbefalinger til krocket

DIF og DGI har tilpasset anbefalingerne, og det betyder delvis åbning af flere udendørs idrætsaktiviteter. Læs med her og se, hvordan du kommer i gang med krocket.

Krocketspillere kan igen komme i gang med spillet, hvis særlige retningslinjer overholdes.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger har DGI Krocket udarbejdet en række gode råd, som gælder for krocket. 

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub.

Anbefalinger fra DIF og DGI

For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet: 

 • At man ikke må samles flere end 10 personer. 
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om særlige risikogrupper.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit. 
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på: 

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper. 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om særlige risikogrupper.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. Plakaten kan hentes her.

Gode råd til krocketklubber

(gældende pr. 19. maj, indtil andet udmeldes fra myndighederne.)

Følgende råd og anbefalinger er specifikt til krocketklubber, og de supplerer DIF og DGI’s ovenstående anbefalinger omkring udendørs idræt. Læs også mere om DIF og DGI's anbefalinger her.

I det følgende vil begreberne areal og område blive anvendt og er betegnet ved:

Areal: Det stykke græs/jord, som krocketklubben har til rådighed.

Område: 2 krocketbaner med 2 meters mellemrum.

Et areal kan f.eks. defineres som en fodboldbane i størrelse.

Se nedenstående billedbeskrivelse: ”Afstandsguide krocket. Her er ’areal’ markeret med grøn indhegning, mens ’område’ er markeret med rød indhegning.

 • Fodboldbanen inddeles i 4 områder.
 • Max 10 personer må være på hvert område ad gangen.
 • De forskellige områder skal være tydeligt afmærket med kegler, minebånd eller lignende, så forsamlinger på max 10 personer er tydeligt (Banesnoren gælder ikke som tydelig afmærkning).
 • Spillerne må ikke skifte område under spillene den samme dag.

Når spillerne på krocket-området er færdige og har forladt området, kan der komme nye hold og så fremledes.

 • Klubhuse må ikke benyttes til samling før, under og efter, og fælles kaffebord efter spillet er derfor heller ikke en mulighed indendørs. Der må dog være stå-kaffe/-kage udenfor med max 10 personer, hvis der bruges 1-gangs-service eller egen medbragt service. Brød og kage skal være pakket i portioner hjemmefra.
 • Toiletter må ikke være offentlige. Toiletter skal være aflåst, og nøglen må kun være tilgængelig for spillerne. Både toilet og nøgle skal afsprittes efter hvert besøg.
 • Hvis der i forbindelse med træning udlånes køller og kugler, skal kølleskaft og kugle rengøres, hver gang en person afslutter brugen.

Gode råd til den enkelte krocketspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Ankomst til klubbens faciliteter sker tidligst fem minutter før starttid. Forlad faciliteterne hurtigst muligt efter spillet for at undgå for mange personer i klubben samtidig.
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil.
 • Husk, at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem ved milde symptomer.

DGI Krocket følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan for at vurdere, hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i krocketklubberne.

God fornøjelse ude på banerne. Husk at passe på hinanden.

Bane_krocket_corona.jpg

Relevante links