Corona anbefalinger til krocket

Retningslinjerne er endnu engang ændret, og det er nu endelig blevet lettere at spille krocket. Retningslinjerne er gældende fra d. 1. marts 2021.

Opdateret d. 25.02.2021

Nu må der samles op til 25 personer til krocket.

Nu kan der trænes udendørs i grupper op til 25 personer

1. marts lysner det for foreningsidrætten, der kan mødes til udendørstræning i grupper på op til 25 personer. Dette gælder både for voksne og børn og træder i kraft på mandag den 1. marts 2021.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af coronasmitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Restriktionerne for foreningsidrætten betyder:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
  Hvis der er flere end 25, skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe – mindst 2 meter mellem banerne og tydelig opdeling mellem de to grupper, f.eks. med minebånd, kegler, snor eller lignende.
 • Benyt kun personlige rekvisitter.
 • Vær opmærksom på god håndhygiejne. Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit tilgængeligt.
 • Der skal sættes informationsplakater op relevante steder.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og straks forlade banen – selv ved milde symptomer.
 • Klubhuse må gerne holdes åbne, således at toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. kan benyttes til opbevaring og kortvarige ophold. Kortvarige ophold omfatter ikke at der må drikkes kaffe i klubhuset.
 • Vær desuden opmærksom på at forsamlingsforbuddet på max 5 personer fortsat er gældende uden for krocketbanerne.

Læs mere om: Idrættens anbefalinger

Mange krocketspillere er oppe i alderen, så der skal tages højde for særlige risikogrupper. Men risikoen må ikke alene baseres på alder. Sundhedsstyrelsen forklarer:

"Den enkelte ældres risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 afhænger i væsentlig grad af, hvor rask, frisk og rørig, man er, om ens funktionsniveau er godt og af ens fysiske formåen og aktivitet, fx om man går ture, cykler eller tilsvarende. Det betyder også noget, om man vanligvis kan klare sig i eget hjem.Det er veldokumenteret, at følgende – som dog skal anskues i sammenhæng med ovenstående – er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:

 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år"