Livlig debat ved årets Midtvejsmøde

Udvikling, reglementer og meget mere var på dagsordenen, da krocket afholdte Midtvejsmøde i Vejen sidste weekend.

Mødet bød på mange gode snakke på tværs af landsdele

Vejen Sportshotel lagde i sidste weekend rammer til det årlige Midtvejsmøde i krocket. Her deltog alle udvalgene i krocket samt idrætsledelsen til en livlig debat.

Der blev blandt andet talt om reglementer, personlig seedning, og stævner på mødet som startede fredag, og havde sin ende lørdag eftermiddag.

Mødet lagde ud med idrætsledelsens beretning fra formand Christian Jacobsen hvorefter landsdelene kom på banen.

Fint besøg fra Knapfabrikken

Et af weekendens mere bemærkelsesværdige indslag kom fra Arne Pedersen fra Midtjylland, som fremførte hans fortolkning af Knapfabrikken – med både sang og fagter – til stor fornøjelse for alle mødets deltagere.

Indslaget var meget sigende for det sociale aspekt, som er typisk for idrætten, og dette prægede også weekenden, hvor programmet ikke kun var udfyldt af formaliteter.

Arne fra Knapfabrikken.jpeg

Workshop om udviklingspuljen og nemmere turneringsafvikling

Årets emne til Midtvejsmødet var udviklingspuljen. Deltagerne skulle i grupper drøfte brugen af midlerne i puljen, og her viste opsamlingen at nye partnerskaber blev prioriteret højt blandt deltagerne.

Mødets sidste programpunkt bød på et besøg fra Karin Vibeke Christensen fra DGI Midt- og Vestsjælland. Overskriften for hendes besøg var STAP, som et er digitalt redskab, der gør turneringsplanlægning- og afvikling nemmere og mere overskuelig.