Krockering

Spilleregler i DGI Krocket § 4: Krockering

Stk. 1:

Ved en krockering forstås, at spillende kugle rammer en anden kugle, når kuglen, der spiller, har ret til krockering. 

Stk. 2:

Retten til krockering er til stede

  • i 1. slag efter passage af bue 3–14.
  • når mindst én af kuglerne er frispiller. Spillende kugle skal dog have passeret bue 3.

Fortolkning:
Ved passage af bue 3 kan der ikke opnås krockering af en frispiller i samme slag, som buen passeres i. 

Stk. 3:

En krockering giver to slag. 

Stk. 4:

Den spillende kugle flyttes hen til den ramte kugle, og der spilles efter én af følgende tre muligheder: 

  1. Løs krockade: Kuglerne lægges, så de rører hinanden, og der slås til den spillende kugle. 
  2. Fri krockade: Spillende kugle lægges et køllehoved fra den ramte kugle, og der slås til den spillende kugle.
  3. Fast krockade: Kuglerne lægges, så de rører hinanden. Spillende kugle holdes fast med hånden, foden eller fødderne, og der slås til spillende kugle. 

Stk. 5:

En kugle kan kun krockeres én gang i hver omgang. Dog må kuglen igen krockeres, såfremt spillende kugle passerer en bue som led i spillet. 

Stk. 6:

Når to kugler rører hinanden, er der altid udført en krockering ved et slag med den ene kugle – uanset slagretning - når retten til krockering er til stede. 

Stk. 7:

En spillende kugle kan ikke i samme slag udføre en krockering og efterfølgende

  • passere en bue.
  • ramme vendepinden.
  • ramme start-/slutpinden.

Det er kun krockeringen, der er udført. 

Stk. 8:

En spillende kugle kan i samme slag først passere en bue og derefter krockere en frispiller, når retten til krockering er til stede. Ved i samme slag at passere bue 14 og krockere en frispiller er denne krockeret, men ikke udkrockeret. 

Stk. 9:

En spillende kugle kan ikke i samme slag passere en bue og derefter krockere en almindelig kugle. Denne kugle kan først krockere sit efterfølgende slag, der er det første efter buen.