Sådan kan der spilles krolf nu

DGI og DIF har udstukket retningslinjer for åbning af udendørs aktiviteter, og du kan se her, hvordan der kan spilles krolf.

Krolfspillere kan komme på græs igen, hvis særlige retningslinjer følges. Foto: Kian Mejdal

På baggrund af myndighedernes generelle anbefalinger har DKU - Dansk Krolf Union - DGI Krolf udarbejdet en række gode råd, som gælder for krolf. 

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub, herunder baneåbning. DKU og DGI Krolf opfordrer på det kraftigste til, at man efterlever følgende anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet: 

 • At man ikke må samles flere end 10 personer. 
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om særlige risikogrupper.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit. 
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på: 

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper. 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Læs mere om særlige risikogrupper.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. Plakaten kan hentes her.

Gode råd til krolfklubber

Følgende råd er specifikt til krolfklubber, og de supplerer ovenstående anbefalinger fra DIF og DGI: 

 • Max. 10 personer pr. inddelt krolfbane. Er der fire klart adskilte baner, må man derfor gerne være 40 personer. Klar adskillelse kan eksempelvis ske ved et bånd mellem banerne.
 • Der må ikke skiftes bane.
 • Klubhuse må ikke benyttes til samling før, under og efter, og fælles kaffebord efter spillet er derfor heller ikke en mulighed.
 • Toiletter må gerne benyttes, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Hvis der i forbindelse med træning udlånes køller og kugler, skal kølleskaft og kugle rengøres, hver gang en person afslutter brugen.
 • Der må kun være en, der har fat i skrivepladen. Den må ikke gå fra hånd til hånd. Skrivepladen rengøres efter brug.

Mange krolfspillere er oppe i alderen, så der skal tages højde for særlige risikogrupper. Men risikoen må ikke alene baseres på alder. Sundhedsstyrelsen forklarer:

"Den enkelte ældres risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 afhænger i væsentlig grad af, hvor rask, frisk og rørig, man er, om ens funktionsniveau er godt og af ens fysiske formåen og aktivitet, fx om man går ture, cykler eller tilsvarende. Det betyder også noget, om man vanligvis kan klare sig i eget hjem.Det er veldokumenteret, at følgende – som dog skal anskues i sammenhæng med ovenstående – er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb:

 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år"

Gode råd til den enkelte krolfspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Ankomst til klubbens faciliteter sker tidligst fem minutter før starttid. Forlad faciliteterne hurtigst muligt efter spillet for at undgå for mange personer i klubben samtidig.
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr.
 • Medbring alle drikke- og fødevarer til eget brug og andet udstyr hjemmefra.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil.

Kampe, turneringer, træf og stævner

 • Kampe og turneringer kan godt afvikles med ovenstående retningslinjer.
 • Træf og stævner afventer nye udmeldinger omkring forsamlingsforbud.

DKU og DGI Krolf følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan for at vurdere, hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i krolfklubberne. 

Relevante links

Opdateret 25. maj kl. 14.09.